Tags:
Node Thumbnail

oBike บริการแชร์จักรยานในสิงคโปร์ เปิดตัวบริการเดลิเวอรี่ภายใต้ชื่อ oBike Flash ทางบริษัทการันตีส่งของในระยะเวลา 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ส่งของหรือ Flashman ด้วย

oBike เปิดตัวบริการ oBike Flash ท่ามกลางการแข่งขันสูง และบรรดาคู่แข่งอย่าง ofo, Mobike ต่างก็เพิ่งระดมทุนได้เป็นจำนวนมาก oBike Flash จึงอาจเป็นอีกช่องทางเพิ่มรายได้ให้บริษัท

ก่อนหน้านี้ oBike แถลงยอดผู้ใช้งานบริการแชร์จักรยานว่ามี 10 ล้านราย และได้ขยายไปยังเมืองต่างๆ ใน 10 ประเทศรวมประเทศไทยด้วย โดยในปี 2017 Obike เปิดตัวที่สถาบันเอไอที จ.ปทุมธานี และภูเก็ต

No Description
ภาพจาก oBike

ที่มา - Tech in Asia

Get latest news from Blognone

Comments

By: platalay
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 12 January 2018 - 20:43 #1028343

เป็นที่ SG ก็ไม่แปลกใจหรอก เพราะขับรถ 3ชม. ก็วนรอบประเทศแล้ว

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 13 January 2018 - 15:16 #1028419

ถ้าอากาศแบบยุโรป พ่อจะปั่นไปยันเชียงใหม่เลย

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 14 January 2018 - 21:29 #1028526 Reply to:1028419
hisoft's picture

จะเลือกอากาศแบบยุโรปหน้าร้อนที่ตายกันเยอะๆ หรือเลือกอากาศหน้าร้อนแบบญี่ปุ่นที่อาหารพลาสติกสำหรับโชว์มันละลายดีล่ะครับ