Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแอปเปิลปรับปรุงเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับแอพบนสโตร์ของแอปเปิล หนึ่งในเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นมาคือ แอพพลิเคชันที่มีการเสี่ยงรางวัล (loot boxes) จะต้องบอกโอกาสการเปิดได้สิ่งของภายในแอพระดับต่างๆ (โอกาสได้สิ่งของระดับปกติ และระดับหายาก) เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้

ก่อนหน้านี้รัฐบาลของประเทศจีนบังคับใช้กฏลักษณะเดียวกันแต่เข้มงวดกว่ากันมาก เกมออนไลน์ในจีนต้องแจกแจงโอกาสการเปิดได้สิ่งของภายในเกมทุกชิ้นที่เป็นไปได้ ประกาศปูม (log) การเปิดสิ่งของว่าเป็นไปตามโอกาสที่ให้รายละเอียดไว้ และเก็บประวัติการเปิดสิ่งของภายในเกมไว้เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 90 วัน

ที่มา: Ars Technica

Get latest news from Blognone

Comments

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 23 December 2017 - 11:26 #1024992
lew's picture
  • "กฏในลักษณะเดียวกันโดยรัฐบาลของประเทศจีน" -> เดียวกันกับ?
  • "เช่น" ไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงเล็บ
  • คำแปล ใส่วงเล็บตรงๆ ได้เลยเพื่อความกระชับ -> (loot boxes)

lewcpe.com, @public_lewcpe

By: tanersirakorn
ContributorAndroidUbuntuIn Love
on 24 December 2017 - 11:12 #1025119 Reply to:1024992
tanersirakorn's picture

ขอบคุณครับ ขออภัยในความล่าช้าด้วยครับ


Blog | Twitter

By: Patchan
iPhone
on 25 December 2017 - 15:02 #1025284

กาชาเกลือ ต้องเผย%แล้วสินะ แต่ก็มีหลายเกมใหม่ๆ บอกรายละเอียดแบบนี้แล้วรวมทั้ง log ด้วย

By: platalay
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 25 December 2017 - 18:47 #1025335

แล้วถ้าโกหก % แต่จริงๆมันต่ำกว่า มีบทลงโทษอะไรยังไง

By: Mikamura
AndroidUbuntuWindows
on 25 December 2017 - 22:33 #1025365 Reply to:1025335

ก็คงแล้วแต่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของแต่ละประเทศละมั้งครับ เหมือนอาหารมีส่วนผสมไม่ตรงฉลาก บริการต่างๆ ให้บริการจริงไม่ตรงกับที่แจ้ง ถ้าเป็นประเทศไทยก็คงแจ้งความกับ สคบ. ได้