Tags:
Node Thumbnail

Rovio Entertainment เจ้าของเกมตระกูล Angry Birds รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสเดือน กรกฎาคม-กันยายน ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากไอพีโอเข้าตลาดหุ้นฟินแลนด์ มีรายได้ 70.7 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 41% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน สุทธิแล้วขาดทุน 5 แสนยูโร

ซีอีโอ Kati Levoranta กล่าวว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นสูงมาจากกลยุทธ์เติบโตด้วยธุรกิจเกมซึ่งได้ผลเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มจำนวนผู้เล่นทำให้ส่งผลกระทบต่อกำไรในระยะสั้น แต่การลงทุนเหล่านี้จะเห็นผลใน 8-10 เดือน

อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าคาดก็ส่งผลให้ราคาหุ้นร่วงลงถึง 20% หลังรายงานผลประกอบการ

ที่มา: Rovio และ Bloomberg

alt="Angry Birds"

Get latest news from Blognone

Comments

By: sakura
ContributorWindows PhoneSymbian
on 24 November 2017 - 20:07 #1020817

ถ้ายังเติบโตอยู่ก็ OK ครับ