Tags:
Node Thumbnail

ก่อนหน้านี้ Echo Show อุปกรณ์ผู้ช่วยอัจฉริยะจาก Amazon แบบมีจอภาพ ถูก Google บล็อคไม่ให้เปิด YouTube โดยอ้างการละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน แต่ล่าสุดมีเว็บไซต์ Voicebot.ai ได้เริ่มเห็นว่าตอนนี้ YouTube บน Echo Show เริ่มกลับมาดูได้อีกครั้งแล้ว ซึ่ง Amazon ก็ได้ยืนยันข้อมูลดังกล่าวแล้ว

การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานของ YouTube นี้ คือข้อตกลงการใช้งาน API ของ YouTube ซึ่งต้องการให้นักพัฒนาใส่ฟีเจอร์หลักของ YouTube เข้าไปให้มากที่สุด แต่ YouTube บน Echo Show ขาดคุณสมบัติข้อนี้ ซึ่งในครั้งนี้ Amazon ก็ได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามที่ YouTube ต้องการแล้ว

นอกจากการกล่าวว่า Echo Show สามารถใช้งาน YouTube ได้แล้ว Amazon ก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจะเพิ่มแหล่งรับชมวิดีโอให้ผู้ใช้ต่อไป

ที่มา - GeekWire

Get latest news from Blognone