Tags:
Node Thumbnail

TCEB หรือ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (สปน.) หน่วยงานภาครัฐที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศไทย เปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำหรับงานอีเวนท์และนิทรรศการพร้อมกัน 2 แอพคือ Smart Biz Event สำหรับคนเข้าร่วมงาน และ Smart Biz Organizer สำหรับผู้จัดงาน

ทั้ง 2 แอพเชื่อมข้อมูลถึงกัน ทำให้สามารถจัดการงานอีเวนท์ได้ง่ายและเรียลไทม์ เป้าหมายคือหนุนอุตสาหกรรม MICE (Meeting, Incentive. Travel, Conventions, Exhibitions) ในประเทศไทยที่กำลังเติบโตให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น

No Description

นายจิรุตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ TCEB ระบุว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์ ไทยแลนด์ 4.0 คือเพิ่มจำนวนงาน MICE ในประเทศไทย ทำรูปแบบการดำเนินงานจัดอีเวนท์ให้มีความเป็นดิจิทัลมากขึ้น เพื่อจะได้สามารถดึงดูดนักลงทุนและนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ให้เข้ามายังประเทศไทย

นางสริตา จินตกานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ TCEB พูดถึงรายละเอียดของแอพพลิเคชั่นทั้งสองว่า ความโดดเด่นคือ "พร้อมใช้ ง่าย เรียลไทม์" ที่สำคัญคือครอบคลุมการจัดการงานอีเวนท์ตั้งแต่ก่อนจัดงานไปจนถึงงานจบ

No Description

เริ่มจากแอพ Smart Biz Event อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงานมีฟีเจอร์ดังนี้

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า เมื่อลงทะเบียนแล้วระบบจะส่งคิวอาร์โค้ดไปยังอีเมล
 • ดูข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง รายละเอียดงาน ข้อมูล speaker ในงานได้
 • เลือกประเภทงานที่อยากเข้าร่วมได้
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเมื่อเดินทางถึงหน้างานด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (หรือสแกนที่มือถือของผู้จัดงานก็ได้ เพราะแอพ Smart Biz Organizer สำหรับผู้จัดงานมีเครื่องมือรับสแกน built-in อยู่ในแอพด้วย)
 • มีแผนที่ indoor ในกรณีที่งานอีเวนท์มีขนาดใหญ่ และประกอบด้วยหลาย section
 • มีฟังก์ชั่นเพิ่มข้อมูลงานอีเวนท์ไปยังปฏิทินในโทรศัพท์ของผู้ใช้ และตั้งแจ้งเตือนได้
 • ในกรณีที่ผู้จัดงานมีอัพเดตข่าวสารและเปลี่ยนแปลงข้อมูลงาน ระบบจะแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของผู้ใช้
 • สามารถทำแบบสอบถามได้ รองรับภาษาไทย-อังกฤษ

No Description

ด้านแอพ Smart Biz Organizer เครื่องมือดิจิทัลจัดการงานอีเวนท์สำหรับผู้จัดงาน จัดเตรียมข้อมูลงานอีเวนท์ได้ครบถ้วน รองรับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากได้ มีระบบ analytic รายงานสถิติแบบเรียลไทม์

 • ข้อมูลทุกอย่างเชื่อมกันกับแอพ Smart Biz Event
 • รับสแกนลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้จากในแอพ ลดปัญหาคิวลงทะเบียนยาว สามารถรับลงทะเบียนได้สองแบบคือ
 • สแกนคิวอาร์โค้ดและค้นหาจากรายชื่อผู้เข้าร่วมงาน
 • แก้ไขข้อมูลเนื้อหางานอีเวนท์ได้
 • รายงานสถิติเป็นกราฟแบบเรียลไทม์ เปรียบเทียบข้อมูลตัวเลขคนลงทะเบียนล่วงหน้ากับคนที่มางานจริง กรณีที่จัดงานหลายวันก็สามารถเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละวันได้
 • รายงานสถิติจากแบบสอบถามโดยผู้เข้าร่วมงานได้ทันที

No Description

คุณสริตา ระบุว่าทั้งสองแอพพลิเคชั่นเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา และได้ใช้ในงาน Thailang MICE Forum จนถึงตอนนี้มีการดาวน์โหลด 2,000 ครั้ง และในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็มีงานอีเวนท์ที่สนใจเข้ามาต้องการใใช้แอพพลิเคชั่นถึง 15 งาน มีทั้งงานจากภาครัฐและเอกชน โดย TCEB ตั้งเป้าหมายว่าจะมีการใช้แอพ 10,000 ครั้งภายในปี 2561

แอพพลิเคชั่น Smart Biz Event และ Smart Biz Organizer มีให้ดาวน์โหลดทั้งใน Android 1 , 2 และ iOS 1, 2

Get latest news from Blognone