Tags:
Node Thumbnail

Alibaba รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสล่าสุด กรกฎาคม-กันยายน 2017 มีรายได้เพิ่มขึ้น 61% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 8,285 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 2,616 ล้านดอลลาร์

ซีอีโอ Daniel Zhang กล่าวว่าผลลัพธ์ที่ออกมานี้ยังเป็นแค่การเริ่มต้นของกลยุทธ์ในการหลอมรวมช่องทางจำหน่ายออนไลน์และออฟไลน์เข้าหากัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าคุณภาพและได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

Alibaba มีลูกค้าที่ใช้งานผ่านมือถือ 549 ล้านคน เพิ่มขึ้น 20% ส่วนบริการคลาวด์ Aliyun ยังคงเติบโตสูง มีรายได้เพิ่มขึ้น 99%

ในรายงานผลประกอบการ Alibaba ยังอธิบายกลยุทธ์ค้าปลีกที่เชื่อมโยงออนไลน์กับออฟไลน์ที่ได้ทำไป โดยมีทั้งการปรับปรุงซูเปอร์มาร์เก็ต Hema ซึ่งจากนี้จะขายแฟรนไชส์เพื่อเพิ่มจำนวนสาขาให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดตัวแพลตฟอร์ม Lingshoutong เพื่อเชื่อมโยงกับร้านค้ารายย่อยกว่า 5 แสนแห่งทั่วประเทศจีน

ที่มา: Alibaba

alt="Alibaba"

Get latest news from Blognone