Tags:
Node Thumbnail

IBM ร่วมกับ KlickEx Group และ Stellar.org เปิดตัวระบบจ่ายเงินผ่านบล็อกเชนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินทั่วโลกสำหรับทั้งภาคธุรกิจและผู้บริโภค

ระบบบล็อกเชนของ IBM จะช่วยให้การจ่ายเงินโดยตรงระหว่างผู้โอนและผู้รับในสกุลเงินใด ๆ ก็ตาม สามารถทำได้โดยผ่านเครือข่ายของ IBM ที่มีความปลอดภัยสูง ระบบใหม่นี้จะลดระยะเวลาการโอนเงินระหว่างประเทศจากระดับวันเหลือระดับวินาที โดยตอนนี้ระบบดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา รองรับการโอนเงินข้ามประเทศใน 12 สกุลเงิน เป็นการใช้ public blockchain ในการทำธุรกรรมลักษณะนี้ครั้งแรก โดยระบบโอนเงินระหว่างประเทศปัจจุบันนั้นจะต้องผ่านตัวกลางเป็นจำนวนมาก ใช้เวลานาน ค่าใช้จ่ายสูง

ในอนาคตระบบของ IBM จะรองรับสินทรัพย์อื่น ๆ นอกเหนือจากสกุลเงินปกติ อย่างเช่นสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง, หลักทรัพย์, หุ้นกู้ โดยตอนนี้มีธนาคารที่ร่วมพัฒนากับ IBM ในโครงการนี้แล้ว ได้แก่ Bank Danamon Indonesia, Bank Madiri, Bank Negra Indonesia, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, Mizuho Financial Group, National Australia Bank, TD Bank, Wizdraw (HK) of WorldCom Finance

ที่มา - VentureBeat

Get latest news from Blognone

Comments

By: Jirawat
Android
on 16 October 2017 - 21:09 #1013690
Jirawat's picture

เอาหวะพุ่งแน่ๆ

By: ReddevilboyZ
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 17 October 2017 - 08:42 #1013747

ใครรู้ข่าวก่อนนี่ ก็รวยข้ามคืนกันเลยทีเดียว

No Description