Tags:
Node Thumbnail

ธีมสำคัญอย่างหนึ่งในงาน Oracle OpenWorld 2017 ปีนี้คือการที่ Oracle บุกตลาดคลาวด์เต็มตัว (สักที) สิ่งที่เกิดขึ้นคือเปิดบริการคลาวด์ใหม่ๆ ให้ทัดเทียมคู่แข่งรายอื่น เช่น Oracle Blockchain Cloud Service หรือ Fn สำหรับงาน Serverless

บริการใหม่อีกตัวที่น่าสนใจคือ Oracle Container Native Application Development Platform (ชื่อยาวมาก) มันคือบริการพัฒนาแอพพลิเคชันในยุคคอนเทนเนอร์ครองเมือง

มุมมองของ Oracle คือเทคโนโลยีการพัฒนาแอพพลิเคชันยุคคอนเทนเนอร์ยังไม่นิ่ง มี stack ของซอฟต์แวร์แต่ละส่วนย่อยๆ จำนวนมากแข่งขันกัน ในมุมของลูกค้าองค์กรต้องการอะไรที่ง่ายและเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้ว ทำให้ Oracle ออกบริการชื่อยาวๆ ตัวนี้มา

แกนหลักของบริการตัวนี้คือการนำ Kubernetes มารันบนคลาวด์ แล้วบวกฟีเจอร์ด้านบริการจัดการอื่นๆ เข้ามา ตัวมันแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อยดังนี้

  • Oracle Container Engine ระบบจัดการคลัสเตอร์ Kubernetes
  • Oracle Container Registry Service สำหรับจัดการอิมเมจจำนวนมากๆ ในการ deployment ระบบ
  • Oracle Container Pipelines ตัวนี้อิงจากบริษัท Wercker ที่ซื้อกิจการมา เอาไว้ทำเรื่อง Continuous integration and continuous deployment (CI/CD)

No Description

ที่มา - Oracle

Get latest news from Blognone