Tags:
Node Thumbnail

Pinterest ประกาศความร่วมมือกับห้างค้าปลีก Target เพื่อนำฟีเจอร์ Lens ค้นหาข้อมูลสินค้าด้วยภาพถ่าย มาใส่ไว้ในบริการของ Target

ในเบื้องต้น Target จะให้บริการนี้กับจุดบริการลูกค้าก่อน จากนั้นจะขยายต่อไปยังแอพของ Target เอง ตลอดจนตัวค้นหาในหน้าเว็บไซต์ของห้าง

Target บอกว่าความร่วมมือนี้จะทำให้ห้างนำหน้าเหนือคู่แข่ง พร้อมยกข้อมูลพยากรณ์ที่ระบุว่าการค้นหาด้วยรูปภาพและเสียงพูด จะมีจำนวนถึง 50% ของการค้นหารวมทั้งหมดในปี 2020

ที่มา: Target

alt="Lens"

Get latest news from Blognone