Tags:
Node Thumbnail

เฟสบุ๊คได้ออกมาประกาศว่า ในสัปดาห์หน้าจะทำการเปลี่ยนสัญญาอนุญาตของไลบรารี่ชื่อดัง React, Jest, Flow และ Immutable.js ไปเป็นแบบ MIT

ปัจจุบันไลบรารีดังกล่าวใช้สัญญาอนุญาต BSD + เงื่อนไขสิทธิบัตร ส่งผลให้นักพัฒนาหลายกลุ่มตัดสินใจไม่ใช้ไลบรารีเหล่านี้ เช่น โครงการ Gutenberg ของ Wordpress การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจทำให้นักพัฒนาหันมาสนใจมากขึ้น

อย่างไรก็ตามไลบรารีอื่นๆ ของเฟสบุ๊กนอกเหนือจากที่กล่าวมา จะยังคงใช้สัญญาอนุญาต BSD อยู่ครับ

ที่มา - Facebook Code

Get latest news from Blognone

Comments

By: 7elven
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 23 September 2017 - 17:07 #1009400

ลุกขึ้น ปรบมือ!!

By: Jirawat
Android
on 23 September 2017 - 17:12 #1009401
Jirawat's picture

อ่าว ๆ ตอนแรกผมเชีย vue นะเนี่ย

By: illuminator
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 23 September 2017 - 18:06 #1009403
illuminator's picture

สงสัยข่าว Wordpress ทำให้ React แกสะเทือนใจ เลยตัดใจเปลี่ยน


The softest water wears down the hardest rock.

By: IFRA
AndroidSymbian
on 23 September 2017 - 21:34 #1009424

เคยโดนให้ออกจากงานเพราะเรื่องนี้นี่แหละ เขาเพิ่งมารู้ทีหลังว่ามีสัญญาข้อนี้ แล้วกลัวโดน facebook ฟ้องเพราะเราใช้ react

อะไรก็ไม่รู้ ปวดใจ

By: gnamsai on 23 September 2017 - 22:35 #1009429 Reply to:1009424
gnamsai's picture

ผมว่าควรจะเขียนบอกตั้งแต่ยื่นเสนอนะครับว่ามีกฏข้อนี้อยู่ เขารู้ตอนหลังก็น่าจะเดือดพอสมควร