Tags:
Node Thumbnail

คณะกรรมการหลักทรัพย์ (Securities Commission) ของมาเลเซีย ออกมาเตือนนักลงทุนให้ระวังการลงทุนผ่าน ICO (initial coin offering) ที่กำลังร้อนแรงอยู่ในตอนนี้

คณะกรรมการเตือนว่าการระดมทุนผ่าน ICO มีความเสี่ยงหลายประการ ทั้งผู้ดำเนินโครงการไม่อยู่ในมาเลเซีย, ตรวจสอบการหลอกลวงได้ยาก, ถ้าสูญเงินไปอาจต้องพึ่งพากฎหมายต่างประเทศ ไม่มีความคุ้มครองตามกฎหมายของมาเลเซีย

คณะกรรมการยังแนะนำว่านักลงทุนควรหาที่ปรึกษาด้านกฎหมาย และเข้าใจกระบวนการทำงานของ ICO พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยงก่อนจ่ายเงิน

ที่มา - Securities Commission, New Strait Times

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: shikima
Windows PhoneAndroidUbuntu
on 11 September 2017 - 10:43 #1006675

high risk high return
no risk no return

แต่บางทีก็ควรห่างไว้นะ

By: anoid on 11 September 2017 - 14:45 #1006744

ล่าสุด karbon.io คนเตือนเยอะมากว่า scam แต่ก็ยังมีคนไปลงเงินตั้ง1500 eth ตัวsmart contract ในระบบก็ไม่มี