Tags:
Node Thumbnail

ถ้ายังจำกันได้ ในปี 2015 Lenovo เคยมีข่าวอื้อฉาวเรื่องการพรีโหลดซอฟต์แวร์ Superfish ในโน้ตบุ๊กบางรุ่น ที่แอบดักข้อมูลของผู้ใช้ส่งคืนเซิร์ฟเวอร์ ถึงแม้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ Superfish ไม่ใช่ Lenovo โดยตรง แต่ในฐานะบริษัทผู้ขายฮาร์ดแวร์และมีรายได้จากการพรีโหลดซอฟต์แวร์ ทำให้ Lenovo ต้องรับผิดชอบไปด้วย (บริษัทสัญญาว่าจะพรีโหลดซอฟต์แวร์ให้น้อยลง)

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐทั้งระดับรัฐบาลกลาง (FTC) และอัยการของแต่ละรัฐเข้ามาสอบสวนปัญหา Superfish ในข้อหาสร้างอันตรายต่อผู้บริโภค หลังกระบวนการสอบสวนดำเนินการมาเป็นปี ในที่สุด FTC ก็ประกาศว่า Lenovo เจรจายอมความเพื่อยุติคดีแล้ว

เงื่อนไขที่ Lenovo ยอมทำตามคือไม่โฆษณาผิดๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่พรีโหลดมาบนเครื่อง, ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อนพรีโหลดซอฟต์แวร์ลักษณะนี้, ต้องรักษามาตรฐานความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ที่พรีโหลดเป็นเวลานาน 20 ปี โดยมีกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

ที่มา - FTC, ภาพจาก Lenovo

No Description

Get latest news from Blognone