Tags:
Node Thumbnail

เราเริ่มเห็นเมืองใหญ่ๆ หลายเมืองและรัฐบาลหลายประเทศเริ่มประกาศแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ และล่าสุดเป็นสกอตแลนด์ ที่รัฐบาลออกมาประกาศแผนการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้า และตั้งเป้าว่าจะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันวิ่งในประเทศหลังปี 2032

แผนการหลักๆ ของรัฐบาลสกอตแลนด์คือการผลักดันการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า อย่างจุดชาร์จไฟตามถนนเส้นทางหลัก เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ซึ่งรัฐบาลสกอตแลนด์ระบุสาเหตุเบื้องหลังของนโยบายนี้ ก็เพื่อแก้ปัญหาภาวะเรือนกระจกและปัญหามลพิษที่เกิดจากรถยนต์

เป้าหมายของสกอตแลนด์ถือว่าเร็วกว่าอังกฤษและฝรั่งเศส อยู่ 8 ปี ขณะที่อีกหลายๆ ประเทศก็กำลังพิจารณานโยบายที่คล้ายกันนี้อยู่ด้วย

ส่วนฟากบริษัทผลิตรถยนต์ ณ ตอนนี้มี Volvo ที่ประกาศระงับการขายรถเชื้อเพลิงหลัง 2019 และล่าสุดคือ Aston Martin ที่ตั้งเป้าว่าไลน์รถยนต์ทั้งหมดจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าภายในสิ้นทศวรรษหน้า

ที่มา - Independent

Get latest news from Blognone

Comments

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 6 September 2017 - 01:32 #1005832
Be1con's picture

[Volvo ที่ประกาศระงับการขายรถเชื้อเพลิงหลัง 2019]9https://www.blognone.com/node/93718)

Markdown พลาดตรงเลข 9 ครับ


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: NICK®
iPhoneAndroidWindows
on 6 September 2017 - 03:38 #1005838 Reply to:1005832
NICK®'s picture

หลังมี 2032 => หลังปี
มลภิษ => มลพิษ

By: topty
Contributor
on 6 September 2017 - 07:55 #1005841 Reply to:1005832

แผนการณ์ => แผนการ

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 6 September 2017 - 10:13 #1005866 Reply to:1005832
panurat2000's picture

สก๊อตแลนด์ => สกอตแลนด์

By: wichate
Android
on 6 September 2017 - 09:33 #1005854

รถบันทุก รถขนปูนนี่จะทำได้ไหม

By: illusion
ContributorAndroid
on 6 September 2017 - 14:50 #1005919 Reply to:1005854
illusion's picture

เรื่องพละกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับรถบรรทุก รถขนปูนนี่ไม่น่ามีปัญหา เพราะใช้มอเตอร์แรงขับสูงๆ กันมานานเกิน 50 ปีแล้วสำหรับรถไฟ ที่เป็นหัวจักรดีเซลไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ปัญหาอยู่ที่แบตเตอรี่เก็บไฟฟ้านี่แหละจะต้องใหญ่แค่ไหนถึงจะจ่ายพลังงานได้เพียงพอ ซึ่งอีกหน่อยแบตเตอรี่อาจจะพัฒนาไปไกลจนไม่มีปัญหาตรงนี้ หรือไม่ก็ต้องมี generator มาปั่นกันบนรถไปเลยเหมือนรถไฟดีเซลไฟฟ้า แต่ก็ต้องเป็น generator ที่ไม่ใช้น้ำมันอีก ในอนาคตก็อาจมีวิธีการผลิตไฟฟ้าเคลื่อนที่โดยไม่ใช่นัำมันก็ได้

By: osmiumwo1f
ContributorWindows PhoneWindows
on 7 September 2017 - 09:54 #1006060 Reply to:1005854
osmiumwo1f's picture

รถบรรทุกที่ใช้ไฟฟ้าเหมาะกับการบรรทุกระยะทางใกล้ๆ ส่วนระยะทางไกลๆ เหมือนจะไม่เหมาะเท่าไร เพราะต้องมีสถานีชาร์จทุกๆ 200 - 300 กม. (ความเห็นส่วนตัว) แถมต้องยอมเสียเวลาชาร์จด้วย หรือถ้าไม่อยากเสียเวลาตรงนี้ก็ต้องทำให้มันถอดเปลี่ยนแบตฯ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ในขณะที่รถบรรทุกที่ใช้น้ำมันสามารถบรรทุกได้ไกลกว่า แถมไม่ค่อยเสียเวลาเติมน้ำมันมากหากต้องเติมครับ

By: terdsak.s on 7 September 2017 - 10:44 #1006084 Reply to:1005854

ถ้าองศึกษาดูจริงๆมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อรอบสูงขึ้น torque ตกน้อยมากเลยนะครับ กราฟแทบจะเป็นเส้นตรง ในขณะที่เครื่องยนต์ปกติยิ่งรอบจัด turque ยิ่งตกหายไป เหมือนรถบรรทุกเวลาขึ้นทางชันจะต้องมีการลดเกียร์เพื่อรักษา torque แต่มอเตอร์ไฟฟ้าไม่จำเป็นเลยครับ turque นิ่งๆวิ่งยาวๆ

By: nest3d
iPhoneAndroid
on 7 September 2017 - 06:32 #1006031

มีแต่ประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แหละที่เห็นดีเห็นงาม อย่างสกอตนี่กว่า 30% ใช้พลังงานนิวเคลียร์