Tags:
Node Thumbnail

Snap Inc. เจ้าของแอพ Snapchat รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2017 มีรายได้ 181.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 153% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 443.1 ล้านดอลลาร์ จากค่าใช้จ่าย R&D ที่เพิ่มขึ้น

Snapchat มีผู้ใช้งาน 173 ล้านคนทั่วโลก เพิ่มขึ้น 7 ล้านคนจากไตรมาสก่อนหน้านี้ โดยกลุ่มผู้ใช้หลักอยู่ในอเมริกา 75 ล้านคน

ถึงแม้ผู้ใช้จะเพิ่มไม่มาก แต่ตัวเลขที่ Snap เน้นไว้น่าสนใจก็คือรายได้ต่อ user หรือ ARPU ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 109% นอกจากนี้ในช่วงแถลงผลประกอบการ ซีอีโอ Evan Spiegel ได้ให้ข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติมดังนี้

  • 25% ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนในอเมริกา, อังกฤษ และฝรั่งเศส ใช้ Snapchat ทุกวัน
  • ผู้ใช้ส่งข้อความ หรือ snap เฉลี่ยมากกว่า 20 ครั้งต่อวัน
  • ฟิลเตอร์ Dancing Hot Dog ถูกรับชมมากกว่า 1,500 ล้านครั้ง
  • มากกว่า 250 ล้าน Snap ถูกจัดเก็บใน Memories แต่ละวัน
  • ถึงแม้ราคาหุ้น Snap จะลงมาค่อนข้างมาก แต่ Spiegel และอีกหนึ่งผู้ร่วมก่อตั้ง Bobby Murphy ยืนยันจะไม่ขายหุ้นออกมาในปีนี้
  • รายได้จาก Spectacles ลดลง

ที่มา: Snap และ Business Insider

alt="Snap"

Get latest news from Blognone