Tags:
Node Thumbnail

ODROID ผู้ผลิตบอร์ดคอมพิวเตอร์จากเกาหลีใต้เปิดตัวบอร์ดรุ่นใหม่พร้อมกันสองรุ่น ได้แก่

  • ODROID-HC1: โดย HC ย่อมาจาก Home Cloud เป็นบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อต่อฮาร์ดดิสก์สำหรับทำสตอเรจโดยเฉพาะ ตัวบอร์ดเชื่อมต่อภายนอกด้วยกิกะบิตอีเธอร์เน็ต และ USB 2.0 หนึ่งพอร์ต โดยอีเธอร์เน็ตและ SATA บนบอร์ดเชื่อมกับซีพียู Exynos-5422 ผ่าน USB 3.0 (ไม่มีพอร์ตแยกให้) ราคาพร้อมฮีตซิงก์ขนาดพอดีสำหรับฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้วราคา 49 ดอลลาร์
  • ODROID-MC1: บอร์ดสำหรับสร้างคลัสเตอร์โดยเฉพาะ โดย MC ย่อมาจาก My Cluster เป็นบอร์ดสี่ชุดกับฮีตซิงก์ขนาดพอดีกัน และติดตั้งพัดลมให้พร้อม ราคา 200 ดอลลาร์

เริ่มขายจริง 21 สิงหาคมนี้

ที่มา - ODROID

No Description

Get latest news from Blognone