Tags:
Node Thumbnail

เมื่อคืนนี้ดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) S&P 500 ได้ปรับมูลค่าเพิ่มขึ้นปิดที่ 992.29 จุด ซึ่งถือเป็นจุดหมายสำคัญเนื่องจากสูงกว่ามูลค่าเดิม 988.49 จุด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ปี 2000 เป็นครั้งแรก ซึ่ง ณ ตอนนั้นถือเป็นจุดสูงสุดของยุคฟองสบู่ดอตคอม

สองหุ้นหลักสำคัญที่ทำให้มูลค่าดัชนีเพิ่มสูงขึ้นก็คือ Apple และ Alphabet บริษัทแม่ของกูเกิล ซึ่งทั้งสองบริษัทมีขนาดใหญ่ และต่างมีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี ขณะเดียวกันหุ้นของบริษัทซอฟต์แวร์และอิเล็กทรอนิกส์อีกหลายแห่งก็มีการปรับมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นกัน

Jake Dollarhide ผู้บริหารบริษัทจัดการกองทุน Longbow Asset Management ให้ความเห็นว่าถึงแม้ดัชนีหุ้นไอทีจะสูงกว่าสมัยฟองสบู่ดอตคอมแล้ว แต่สถานการณ์ในตอนนี้ก็แตกต่างจากปี 2000 อยู่มาก เนื่องจากบริษัทไอทีขนาดใหญ่ต่างสามารถทำกำไรได้จริง มีธุรกิจที่จับต้องได้ และมีฐานลูกค้าระดับร้อยล้านคน

อีกตัวชี้วัดว่าสถานการณ์ตอนนี้ต่างจากยุคฟองสบู่ดอตคอมก็คือมูลค่าอัตราส่วนราคาต่อกำไรเฉลี่ย (P/E Ratio) ซึ่งอยู่ที่ 20.9 เท่า ขณะที่ในปี 2000 อยู่ที่ 70.3 เท่า

ที่มา: Reuters และ Dow Jones Newswires

alt="S&P 500 Information Technology"

Get latest news from Blognone

Comments

By: Holy
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 20 July 2017 - 11:48 #998774
Holy's picture

ขึ้นเยอะๆ นะฮะ ผมรอ Trigger ตัวเองที่ 10+5 อยู่