Tags:
Node Thumbnail

เมืองไทยประกันชีวิต เพิ่มบริการด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์แก่ลูกค้าประกันชีวิตพรีเมียม ร่วมมือกับสตาร์ทอัพสายสุขภาพทำสองโครงการ คือ myTHAIDNA ร่วมมือกับ Prenetics ผู้ทำบริการตรวจ NutriGenomics หรือโภชนพันธุศาสตร์ และ ร่วมมือกับ Health at Home สตาร์ทอัพทำบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน เข้ามาเป็นบริการเสริมแก่ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วย

No Description

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมืองไทยประกันชีวิต (MTL) ระบุว่า บริษัทเปิดโครงการใหญ่ Premier Health Solutions มาก่อนหน้านี้แล้ว เป็นแนวคิดสร้างปรากฏการณ์ด้านการดูแลสุขภาพควบคู่ไปกับประกันชีวิตรองรับความเสี่ยง ส่วนโครงการที่เปิดตัวในวันนี้ เป็นการเสนอบริการและผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มเรื่องสุขภาพของลูกค้า

รายละเอียดของโครงการแรกคือ myTHAIDNA คือบริการจากบริษัท Prenetics ตรวจโภชนพันธุศาสตร์ โดยใช้ดีเอ็นเอจากน้ำลายมาวิเคราะห์สุขภาพ ความต้องการด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับร่างกายผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะได้กล่องเครื่องมือและให้โหลดแอพพลิเคชั่นแนะนำสุขภาพ การกิน และการออกกำลังกาย และจะได้รับรายงาน 40 หน้าที่เป็นรายละเอียดของร่างกายผู้ใช้โดยเฉพาะ

No Description

สำหรับเงื่อนไขการใช้บริการ myTHAIDNA ลูกค้าใหม่ซื้อแบบประกันภัยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตเบี้ยประกัน 4 ปีขึ้นไป (ชำระเป็นรายปี) เบี้ยประกัน 25,000 บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ ส่วนลูกค้าปัจจุบันที่เสียเบี้ยประกัน 12,500 บาทต่อกรมธรรม์ จะได้รับสิทธิ์ซื้อการตรวจบริการของ myTHAIDNA ในราคา 7,000 บาทต่อ 1 สิทธิ์ และผู้ที่เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile Club ใช้คะแนนสะสม 1,800 คะแนน เพื่อรับสิทธิ์ myTHAIDNA ได้ 1 สิทธิ์

โครงการที่ 2 คือ ความร่วมมือกับ Health at Home สตาร์ทอัพทำบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่บ้าน หนึ่งในสตาร์ทอัพจากโครงการบ่มเพาะของดีแทค ทำแพลตฟอร์มจัดหาผู้ดูแลและพยาบาลที่บ้าน โดยใช้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และเก็บข้อมูลผ่านแอพ โดยลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตจะสามารถรับบริการได้โดยเป็นสมาชิก เมืองไทย Smile Club สามารถแสดงบัตรเพื่อรับส่วนลด 10% หรือสะสมคะแนนเพื่อรับบริการผู้ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพ พนักงานเฝ้าไข้ เป็นต้น

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 19 July 2017 - 17:18 #998714
panurat2000's picture

เข้ามาเป็นบริการเสริมแก่ลูกค้าไทยประกันชีวิตด้วย

โดยลูกค้าไทยประกันชีวิตจะสามารถรับบริการได้

ไทยประกันชีวิต => เมืองไทยประกันชีวิต

เป็นการเสนอบริการปและผลิตภัณฑ์

บริการปและ ?

เบี้ประกัน 4 ปีขึ้นไป

เบี้ประกัน => เบี้ยประกัน

By: sunnywalker
WriterAndroid
on 19 July 2017 - 17:44 #998719 Reply to:998714

ขอบคุณค่ะ