Tags:
Node Thumbnail

จากที่ทาง GSMA Intelligence เผยข้อมูลว่าปัจจุบันมีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือแล้วไม่ต่ำกว่า 5 พันล้านราย ล่าสุดรายงานของ GSMA หัวข้อ Mobile Economy: Asia Pacific คาดว่าภายในปี 2020 จะมีผู้ใช้สมาร์ทโฟน (new mobile subscribers) เพิ่มขึ้นราว 753 ล้านคน

ในจำนวนนั้นจะมีผู้ใช้ชาวอินเดียอยู่ราว 206 ล้านคนคิดเป็น 27% และจีนราว 155 ล้านคน คิดเป็นราว 21% ขณะที่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากที่มีอยู่ราว 2.7 พันล้านคนเมื่อสิ้นปีที่แล้ว ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.1 พันล้านคนภายใน 2020 ด้วย คิดเป็นสัดส่วนราว 2 ใน 3 ของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

และด้วยการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือข้างต้นในเอเชียแปซิฟิก ทำให้อัตราการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือต่อประชากร (Mobile Penetration) เพิ่มขึ้นจาก 66% เมื่อสิ้นปีที่แล้ว เป็น 75% ซึ่ง GSMA ระบุว่าเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีช่องว่างของ Mobile Penetration สูงที่สุด เพราะมีถึง 4 ประเทศที่ติดท็อป 5 ที่มีอัตราการเข้าถึงมากที่สุดอย่างฮ่องกง, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์และไต้หวัน และน้อยที่สุดอย่างเกาหลีเหนือ

alt="GSMA"

ที่มา - GSMA

Get latest news from Blognone