Tags:
Node Thumbnail

ในหน้า Systems Status ของแอปเปิล ได้รายงานว่าบริการ iCloud Backup มีปัญหากับผู้ใช้งานบางส่วน คิดเป็นไม่ถึง 1% ตั้งแต่เวลาประมาณ 4 ทุ่ม ของวันที่ 27 มิถุนายน ตามเวลาในไทย และจนถึงตอนนี้ขณะที่รายงานก็ยังไม่กลับมาเป็นปกติ ซึ่งนานมากกว่า 40 ชั่วโมงแล้ว

ผลกระทบดังกล่าวทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์ iOS ที่ต้องการกู้คืนข้อมูล (Restore) จาก iCloud จะไม่สามารถทำได้

แอปเปิลยังไม่ออกมาอธิบายสาเหตุเพิ่มเติมว่าเกิดจากอะไร และระบบจะกลับสู่ปกติภายในระยะเวลาเท่าใด

อัพเดต: ระบบกลับมาเป็นปกติแล้วเมื่อเวลา 20:25น. รวมระยะเวลาเกือบ 2 วัน

ที่มา: 9to5Mac

alt="Apple Systems Status"

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 30 June 2017 - 10:49 #995936

เท่ดี ไม่ออกมาบอกด้วยว่าเพราะอะไร