Tags:
Node Thumbnail

ถนนทุกสายมุ่งสู่การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่า KBank เปิดตัว Beacon Venture Capital เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพ ตามด้วย SCG ที่ตั้งบริษัท AddVentures เพื่อลงทุนทั่วโลกเช่นกัน ล่าสุดธนาคารกรุงเทพก็เริ่มมารันโครงการสนับสนุนบ้างแล้ว

โดยธนาคารกรุงเทพร่วมกับ เนสท์ พันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการลงทุนชั้นนำระดับโลก เปิดตัวโครงการ “Bangkok Bank InnoHub” ค้นหาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพกลุ่มฟินเทคระดับเวิล์ดคลาส ภายใต้แนวคิดหลัก Inspiring Change

Bangkok Bank InnoHub คือโครงการบ่มเพาะ อบรม และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ หลักสูตรเข้มข้น ระยะเวลา 12 สัปดาห์ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการเติบโตของบริษัทสตาร์ทอัพด้านนวัตกรรม ด้วยความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงเทพ บัวหลวง เวนเจอร์ส และเนสท์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพหน้าใหม่

No Description
ภาพจากเว็บไซต์ Bangkok Bank InnoHub

 • ช่วยให้บริษัทสามารถออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม
 • สามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการเติบโต อาทิ เงินทุน พนักงาน
 • ช่วยเหลือด้านข้อมูลความรู้ ที่ปรึกษา และจัดหาแหล่งระดมทุนที่มีศักยภาพ

โครงการ Bangkok Bank InnoHub ได้เปิดรับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งไทยและนานาชาติที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยธนาคารกรุงเทพสนใจกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงิน 3 ด้าน

 • ด้านการชำระเงิน (Payment)
 • การพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรนิกส์ (e-KYC)
 • นวัตกรรมใหม่ที่จะนำมาพัฒนาในการบริการลูกค้า เช่น AI และ Machine Learning

บริษัทที่สมัครนั้นได้รับการพิจารณาจากธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงเวนเจอ์ และเนสท์ โดยบริษัทสตาร์ทอัพที่ถูกคณะกรรมการคัดเลือก จำนวน 8 ทีม

No Description
กลุ่มผู้บริหาร เมนเทอร์ที่เป็นพี่เลี้ยง พาร์ทเนอร์ และสตาร์ทอัพทั้ง 8 ทีม

คุณชาติศิริ โสภณพานิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เผย Bangkok Bank InnoHub เป็นโครงการสำคัญที่เปิดรับสมัคร มีผู้เข้าร่วม 119 ทีมจาก 32 ประเทศทั่วโลก เพื่อตอบสนองนโยบายพัฒนา Thailand 4.0 เชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อผู้ประกอบการ ลูกค้า และประเทศไทย เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพฟินเทคให้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆยิ่งขึ้น

มร.ลอร์เรนซ์ มอร์แกน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนสท์ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางการเงินมีความสำคัญยิ่ง โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ จากการสนับสนุน 32 ประเทศทั่วโลก และสนับสนุนสภาพแวดล้อม (ecosystem) ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ดร.พนุกร จันทรประภาพ Vice President ฝ่ายการลงทุนธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ เผย โครงการ Bangkok Bank InnoHub เพื่อคัดหาผู้ประกอบกรทางการเงินหรือฟินเทค คณะกรรมการได้คัดเลือก กลั่นกรองเหลือ 8 ทีมสุดท้าย ทุกทีมกล้าคิด กล้าทำ โดยจะใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 12 สัปดาห์

อุตสาหกรรมฟินเทคจะเติบโตต่อไปได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ช่วยกันพัฒนา Ecosystem ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การดำเนินโครงการนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมฟินเทคก้าวต่อไปในอนาคต

No Description
กลุ่มสตาร์ทอัพทั้ง 8 ทีมเข้ารอบ

8 ทีมสุดท้ายที่เป็น Bluefin หรือสุดยอดปลาครีบน้ำเงิน

Wealth Management (สิงคโปร์)

 • Bambu
 • Bento
 • Canopy

Security

 • Covr Security (สวีเดน)

Blockchain

 • EVEREX (ไทย)

Lending

 • First Circle (ฟิลิปปินส์)

P2P Invoice Trading

 • Invoice Interchange (สิงคโปร์)

Mutual Fund Investment

 • FundRadars (ไทย)
Get latest news from Blognone