Tags:
Node Thumbnail

SCG ตั้ง AddVentures บริษัทในรูปแบบ Corporate Venture Capital วางวิสัยทัศน์ “You Innovate, We scale” เสริมศักยภาพสตาร์ทอัพทั่วโลก ยกระดับ Ecosystem ด้วยองค์ความรู้ เครือข่าย และฐานลูกค้าทั่วอาเซียน ปูพรมพัฒนานวัตกรรม 3 กลุ่มหลัก “Enterprise-Industrial-B2B” เพื่อพลิกโฉมธุรกิจ-เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน- สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ดีและเร็วยิ่งกว่าให้ลูกค้า

No Description

นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี กล่าวว่า เมื่อโลกกว้างขึ้น เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค สร้างทั้งโอกาสและความท้าทายแก่ธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ทั่วโลก

No Description

สาเหตุที่ SCG หันมาสนใจสตาร์ทอัพ ?

“หลายปีก่อน ผมยังไม่ค่อยอินกับเรื่องสตาร์ทอัพเท่าไหร่ แม้ว่าจะมีข่าวมากมาย จนกระทั่งได้ไปดูงานวิจัยเรื่อง Innovation ทำให้ผมได้เข้าไปอยู่ในช่วง “Demo Day” คือการพบปะกันระหว่างสตาร์ทอัพและนักลงทุน มีบรรยากาศความเป็นกันเอง มีพลัง มีการต่อยอดไอเดีย ซึ่งเราไม่คุ้นเคยเท่าไหร่สำหรับบริษัทใหญ่ จนกระทั่งมีน้องที่สนใจเรื่องสตาร์ทอัพมาคุยกับผม และบอกว่า SCG น่าจะมาดูเรื่องสตาร์ทอัพอย่างเป็นทางการ แววตาที่ผมเห็นเต็มไปด้วยพลัง ทำให้ผมกลับมาทบทวนและศึกษาอย่างหนักด้วยการดูงานตามที่ต่างๆ” นายยุทธนากล่าว

SCG จึงตั้งบริษัทในรูปแบบ Corporate Venture หรือ CVC ภายใต้ชื่อ “AddVentures” ขึ้น เพื่อเสริมศักยภาพและลงทุนในสตาร์ทอัพทั้งไทยและทั่วโลก ให้ SCG สามารถเชื่อมโยงนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน รวมทั้งให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีขึ้น เร็วขึ้น

การตั้ง AddVentures เป็นอีกก้าวที่สำคัญที่ SCG จะได้ร่วมสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่มีศักยภาพสูงกับกลุ่มสตาร์ทอัพที่มีจุดเด่นในเรื่อง Spirit ของ Entrepreneurship และการสร้าง Innovation ที่ถือเป็น Outside-in innovation จากการมองในมุมของผู้บริโภคอย่างแท้จริง อีกทั้ง Speed ในกระบวนการทำงาน ที่เรียกว่า Lean Startups รวมทั้งการใช้ Digital technology จึงทำลายข้อจำกัดทางธุรกิจแบบเดิมๆ ได้

Trend และ Innovation เป็นประเด็นที่เราหยิบยกมาคุยกันมากขึ้น โดยมีความมุ่งหวังที่จะทำนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้เร็วขึ้น ดีขึ้น จึงหาโอกาสที่จะร่วมงานกับสตาร์ทอัพ เพื่อต่อยอดไอเดียตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้น

สิ่งที่ค้นพบในการทำงานสตาร์ทอัพมีสองแนวทางหลัก เช่น การนำผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพเข้ามาใช้ เข้ามาต่อยอด เช่น การทำ Smart Home Solution นวัตกรรมที่สตาร์ทอัพคิดค้น ทำให้เราต่อยอดได้อีก ถ้ามันไปได้ มันก็เป็นโอกาสที่จะลงทุน

เรามีข้อมูลที่ต่อยอดให้สตาร์ทอัพได้ เพราะเรามีฐานข้อมูลของผู้บริโภคซึ่งเป็นลูกค้าเรา จากแนวคิดนี้จึงออกแบบให้เราคิดว่าจะทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพอย่างไร AddVentures จะเป็นช่องทางที่ทำให้สตาร์ทอัพมาติดต่อกับ SCG เพื่อเป็นช่องทางในการพูดคุยต่อยอดไอเดียได้

ดร.จาชชัว แพส กรรมการผู้จัดการ “AddVentures เป็นหน่วยงานน้องใหม่ เป็น Coporate Venture Arm เป็นฝั่ง Innovation เพื่อตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาลูกค้าให้ได้ของที่ดีขึ้น เร็วขึ้น ตอนนี้สตาร์ทอัพมีบทบาทเยอะ เพราะคิดได้เก่ง ทำได้เร็ว หน่วยงานเราต้องทำ collaborative ที่เชื่อมโยงทั้งสตาร์ทอัพและ SCG ได้ด้วย ทีมงานของ AddVentures เป็นการรวมตัวกันของคนกลุ่มหนึ่งที่มี passion และเข้าใจความต้องการสตาร์ทอัพ” ดร.จาชชัว กล่าว

No Description

ที่มาของชื่อ AddVenture ?

Add คือบวก หรือเสริมเข้ามา ส่วน Ventures คือการลงทุน เราไม่ได้แค่ลงทุนแต่เราบวกหลายๆ เรื่องให้สตาร์ทอัพด้วย ถ้าตัดตัว d ตัวที่ 2 ออก เราก็ยังเดินไปด้วยกัน ผจญภัยไปด้วยกันจึงใช้ Add กลายเป็นที่มาของคำว่า AddVentures

No Description

เป้าหมายของ AddVentures คืออะไร

“คุณ Innovate เรา Scale” ตามวิสัยทัศน์ “You Innovate, We Scale” หมายถึงองค์กรที่เปิดกว้างสำหรับความร่วมมือกับสตาร์ทอัพที่ต้องการส่งต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ดีกว่า เร็วกว่า และคุ้มค่ากว่าให้ผู้บริโภค

Logo คือการอิงกัน การพึ่งพากัน ระหว่างสองฝ่าย ทั้งสตาร์ทอัพและ SCG

การตั้ง AddVentures จะช่วยสตาร์ทอัพอย่างไร ?

เราเห็นว่าแม้สตาร์ทอัพจะคิดได้แล้ว มีเครื่องมือแล้ว แต่ยังขาด Scale Up ทั้งเรื่อง Market Research ทั้ง Resource ที่เราจะมีฝั่งที่ช่วยคุณได้ ทั้งเรื่อง R&D ที่เราให้ความสำคัญมาตลอด เรื่อง HR เรื่อง Organization ที่จะสร้างทีมทั้งหลาย เราคิดว่าเราสามารถช่วยคุณได้ SCG มี corporate ในอาเซียนกว้างขวางมาก เราสามารถเชื่อมโยงให้คุณได้ทั้งในไทยและในต่างประเทศ เราเชื่อว่าจะทำให้ Ecosystem ที่สมบูรณ์ได้

“You Innovate, We Scale คุณคิด เราขยาย เราส่งเสริมให้”

การลงทุนในช่วง 3-5 ปีแรก เราวางงบประมาณในการลงทุนเฉลี่ยครั้งละ 1-5 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งการลงทุนเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ การลงทุนใน Digital Technology ในกลุ่มที่เป็น Global Technology Hub เช่น Silicon Valley ในสหรัฐอเมริกา Tel Aviv ในอิสราเอล ที่ Shenzhen ในจีน

การลงทุนใน Digital Business Model ในไทยและอาเซียน SCG มีฐานธุรกิจ โดยจะทำการลงทุนผ่านกองทุน Venture Capital และการลงทุนโดยตรง ในสตาร์ทอัพที่พัฒนานวัตกรรมซึ่งสอดคล้องกับทิศทางเทคโนโลยีเป้าหมายของ AddVentures

กลุ่มเป้าหมายที่ AddVentures สนใจลงทุน ?

ประกอบด้วย 3 กลุ่มหลักคือ

Enterprise
องค์กรใหญ่ๆ มีหลายฟังก์ชั่น อะไรก็ตามที่เป็น E-Commerce ไม่ว่าจะเรื่อง Predictive analytic เรื่อง Omni-channel ที่จะทำให้ประสบการณ์ลูกค้าได้ดีมากขึ้น เรื่อง AR/ VR เรื่อง Blockchain ฯลฯ

Industrial
ถ้ามองเป็นบริษัท นี่คือฝั่งหลังบ้าน ฝั่ง Engineering เรื่อง Connectivity ในโรงงาน การเอา Data มาใช้ประโยชน์และ Analyze ลูกค้าที่เป็นโรงงานจะอยู่ในเกณฑ์นี้

B2B
ลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็น B2B คือรูปแบบธุรกิจถึงธุรกิจ

สำหรับสตาร์ทอัพทั่วโลกที่สนใจร่วมงานกับ AddVentures สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.addventures.co.th และทาง facebook.com/AddVenturesbySCG หรือ LinkedIn: AddVentures by SCG

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Greatpot
Windows PhoneWindows
on 9 June 2017 - 09:46 #991923
Greatpot's picture

ชอบชื่อมาก ๆ เลยครับ ดูมีความเป็น innovative ดี

By: poa
Android
on 9 June 2017 - 12:20 #991953 Reply to:991923

+1 สื่อความหมายได้ดีเลย ทั้งการเพิ่มมูลค่า การร่วมทุม และการผจญภัยของสตาร์ทอัพ