Tags:
Node Thumbnail

ต่อเนื่องจากการที่ Facebook ประกาศพันธกิจเน้นการสร้างชุมชนที่ดีต่อโลก จึงมีการประกาศฟีเจอร์ใหม่สำหรับ Facebook Groups เพื่อให้แอดมินกลุ่มสามารถบริหารจัดการ และสร้างการเติบโตได้ดีมากขึ้น

  • Group Insights เพิ่มรายงานให้เห็นภาพรวมกิจกรรม, อัตราเติบโต และ Engagement
  • ฟิลเตอร์การขอเข้าร่วมกลุ่ม สามารถสร้างฟิลเตอร์ เพื่อดูผู้ขอเข้าร่วมกลุ่มและตรวจสอบง่ายขึ้น เช่น เพศ, เมือง
  • จัดการโพสต์ของสมาชิกที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น
  • ตั้ง Scheduled Post ของแอดมินกลุ่ม
  • Group Linking สามารถแนะนำกลุ่มที่น่าสนใจ ที่เกี่ยวข้องกันได้

ที่มา: Facebook

alt="Facebook Groups"

Get latest news from Blognone