Tags:
Node Thumbnail

Waymo บริษัทพัฒนารถไร้คนขับภายใต้ Alphabet ประกาศดึงตัว Satish Jeyachandran อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ มานำทีมฮาร์ดแวร์ของ Waymo

Satish จะเข้ามาดูแลการพัฒนาฮาร์ดแวร์ด้านการมองเห็นของรถไร้คนขับอย่างกล้อง, เรดาร์ และ เซ็นเซอร์ LiDAR รวมถึงประสานงานกับฝ่ายซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ Satish ทำงานกับ Tesla ถึง 7 ปีก่อนจะลาออกช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ที่มา - Bloomberg

Get latest news from Blognone