Tags:
Node Thumbnail

สิงคโปร์ประกาศแนวทางการควบคุมรถส่วนตัวที่ให้บริการโดยสาร (private hire car) มาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายก่อนกฎข้อแรกคือการลงทะเบียนและติดสติกเกอร์จะมีผลบังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม ทางขนส่งทางบกสิงคโปร์ก็ออกมาแถลงตัวเลขว่ามีใบสมัครเข้ามาแล้วถึง 39,000 คน และได้รับอนุมัติไปแล้วถึง 33,000 คน

นอกจากตัวคนขับต้องตรวจสุขภาพและลงทะเบียนแสดงความจำนงที่จะสอบใบขับขี่รถส่วนตัวให้บริการโดยสารแล้ว ตัวรถเองก็ต้องติดสติกเกอร์แสดงตนว่าเป็นรถที่ให้บริการโดยสาร โดยตอนนี้มีรถติดสติกเกอร์ไปแล้ว 27,000 คัน

คนขับรถส่วนตัวเหล่านี้จะมีเวลาสอบใบขับขี่ประเภทใหม่อีก 1 ปีเต็ม จึงจะเริ่มบังคับว่าต้องมีใบขับขี่ก่อนจึงให้บริการโดยสารได้ ตอนนี้มีคนสอบใบขับขี่ประเภทใหม่นี้ผ่านไปแล้ว 500 คน

คนขับบางส่วนระบุกับ Strait Times ว่ายินดีกับกฎใหม่นี้เพราะผู้โดยสารมองเห็นรถได้ง่ายขึ้น บางครั้งการเข้าไปรับผู้โดยสารในพื้นที่ส่วนบุคคลเช่นคอนโดก็ง่ายขึ้นด้วย

สติกเกอร์ติดรถโดยสารเหล่านี้เป็นสติกเกอร์แบบป้องกันการดัดแปลง (tamper-evident) โดยต้องติดตั้งในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยมีศูนย์ตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตให้ติดสติกเกอร์แล้วหลายศูนย์ รวมถึง Grab และ Uber ต่างก็มีศูนย์ติดสติกเกอร์ของตัวเอง

ที่มา - Strait Times

alt="upic.me"

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 23 June 2017 - 14:58 #994832
panurat2000's picture

และลงทะเบียนแสดงความจำนงค์

จำนงค์ => จำนง

ตัวรถเองก็ต้องคิดสติกเกอร์แสดงตน

คิด => ติด

By: toooooooon
iPhoneWindows PhoneAndroidBlackberry
on 23 June 2017 - 15:34 #994838

อ่านข่าวนี้แล้วก็ถอนหายใจเบาๆ...

By: ปาโมกข์
iPhoneAndroidWindows
on 23 June 2017 - 17:49 #994863
ปาโมกข์'s picture

คงดีไม่น้อย หากประเทศไทยทำอย่างนี้บ้าง
taxi ใช้แอพก็สามารถลดต้นทุนได้ เพราะไม่ต้องขับตระเวนหาผู้โดยสาร
ส่วนคนที่มีรถส่วนตัว ก็สามารถมีรายด้ายเสริม
การมีสติกเกอร์ มีใบขับขี่รถส่วนตัวให้บริการโดยสาร ผู้โดยสารเองก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นด้วยเช่นกัน
win win ได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย

By: mk-
Symbian
on 24 June 2017 - 11:10 #994932 Reply to:994863
mk-'s picture

แท็กซี่เมืองไทยควบคุมราคาโดยรบ.อยู่ ถ้าเกิดอูเบอร์เข้ามาควบคุมราคาแทนก็น่าเป็นห่วงว่าจะออกมาในรูปไหน กำไรส่วนใหญ่อาจจะอยู่ที่อูเบอร์ในขณะที่คนขับแท็กซี่เป็นแค่คนรับจ้างขับ รถก็รถตัวเอง สวัสดิการอะไรก็ไม่มีอูเบอร์อ้างว่าคนขับไม่ใช่พนักงานของตัวเอง

By: AdmOd
iPhoneWindows
on 23 June 2017 - 17:51 #994864
AdmOd's picture

ดีงาม

By: aUnderscore_ on 23 June 2017 - 18:15 #994869

เขาเรียกว่า เป็นการแก้ปัญหาอย่างมีอารยธรรม

By: super_lw
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 23 June 2017 - 22:22 #994900 Reply to:994880
super_lw's picture

กลุ่มอำนาจเก่าจริงๆ ครับ 555


Educational Technician

By: tg-thaigamer
ContributoriPhoneAndroidBlackberry
on 24 June 2017 - 07:55 #994913 Reply to:994880
tg-thaigamer's picture

ผลประโยชน์ตกตัวผู้ขับเองแท้ๆ 555 ถ่วงสุดๆ


มือใหม่!! ใหม่จริงๆนะ