Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา Google บริจาคเงินเป็นจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กลุ่ม LGBT หรือกลุ่มเพศทางเลือกในนครนิวยอร์กเพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์มุขปาฐะ (Oral history) จากเหตุการณ์จลาจลที่พวกเขาออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของพวกเขาที่โรงแรม Stonewall ในปี 1969

Chuck Schumer สมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐฯ ประกาศว่าทาง Google บริจาคทุนให้กับศูนย์ชุมชน LGBT ที่นครนิวยอร์กเพื่อเป็นทุนในการเริ่มโครงการนี้ขึ้นมา โดย Schumer ยังกล่าวจุดประสงค์ของโครงการนี้อีกว่า "เพื่ออนุรักษ์สถานที่นี้ไว้ให้คนรุ่นต่อๆไปได้เรียนรู้และรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์การจลาจลในอดีต และจะนำเงินนี้มาแปลงจากสถานที่มาเป็นในรูปแบบเนื้อหาดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและเป็นบทเรียนให้กับคนนับล้านทั่วโลกได้"

หัวหอกของโครงการบริจาคครั้งนี้คือ William Floyd หัวหน้างานด้านต่างประเทศของ Google และโครงการนี้จะเสร็จสิ้นในช่วงครบรอบ 50 ปีของประวัติศาสตร์ในปี 2019

ที่มา - Unicorn Booty

alt="https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AStonewall_inn_ny_2008.jpg"ขอบคุณภาพจาก Wikimedia.org

Get latest news from Blognone

Comments

By: KuLiKo
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 20 June 2017 - 11:57 #994148
KuLiKo's picture

อยากให้ใช้คำว่าเพศทางเลือกมากกว่ารักร่วมเพศจังเลยครับ มันดูให้เกียรติเค้ามากกว่า

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 20 June 2017 - 14:38 #994186
panurat2000's picture

วุฒิสภา => สมาชิกวุฒิสภา

จราจล => จลาจล

ดิจิตอล => ดิจิทัล

By: Mekokung
ContributorAndroidWindows
on 20 June 2017 - 16:13 #994202 Reply to:994186
Mekokung's picture

แก้แล้วครับ ขอบคุณครับ


Mekokung's Story บล็อกส่วนตัวที่ย้ายไป Blogger แล้วนะ