Tags:
Node Thumbnail

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า JD.com ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซรายใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในประเทศจีน ประกาศแผนลงทุนในประเทศไทยภายในปีนี้ จากที่ปัจจุบันลงทุนในประเทศอินโดนีเซียอยู่แล้วในภูมิภาคนี้

Richard Liu ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ JD.com กล่าวว่าเขาต้องการใช้ประเทศไทยเป็นฮับในให้บริการยังประเทศอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม และมาเลเซีย

อย่างไรก็ตามเขาปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลของขนาดเงินที่จะลงทุนในประเทศไทย

ที่มา: Reuters

alt="JD.com"

Get latest news from Blognone

Comments

By: illuminator
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 9 June 2017 - 18:57 #992030
illuminator's picture

เมื่อ​เข้า​ไทย เขา​จะ​มี​ชื่อ​ว่า "เจดีย์"


The softest water wears down the hardest rock.

By: whitebigbird
Contributor
on 9 June 2017 - 19:16 #992036
whitebigbird's picture

กล้าลงทุนซื้อโดเมนก็นับถือละครับ

By: Kittichok
Contributor
on 9 June 2017 - 19:53 #992041

กระเทือนวงการขนส่งรายย่อยในไทยแน่

By: NiNeMarK
AndroidWindows
on 10 June 2017 - 11:43 #992109

กระทรวงวัฒนธนนมจะเข้ามารวมวงด้วยรึป่าว