Tags:
Node Thumbnail

ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิก (London Gatwick Airport) ซึ่งนับเป็นสนามบินที่ใหญ่อันดับ 2 ของสหราชอาณาจักรได้นำ beacon เทคโนโลยีบอกพิกัดผ่าน Bluetooth มาใช้งานสำหรับการนำทางภายในตัวสนามบิน ซึ่งมีการติดตั้ง beacon ไปแล้วกว่า 2,000 ภายในอาคารผู้โดยสารทั้งสองอาคาร

ทางสนามบินมีแผนจะนำ beacon เหล่านี้มาเสริมระบบนำทางแบบ Augmented Reality ที่กำลังร่วมพัฒนากับสตาร์ทอัพ รวมไปถึงจะเปิดให้สายการบินหรือร้านค้าสามารถใช้งาน beacon เหล่านี้ได้ด้วย ทั้งการแจ้งเตือนผู้โดยสารหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ตาม

อย่างไรก็ตามสนามบินยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้แต่อย่างใด มีเพียงการนำข้อมูลความหนาแน่นของผู้โดยสารตามตำแหน่งหรือโซนต่างๆ มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการให้บริการภายในสนามบินเท่านั้น

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone