Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจาก Oneconsult บริษัทรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ออกมาเตือนว่า สมาร์ททีวีส่วนใหญ่กว่า 85% สามารถโดนแฮกทางไกลได้

วิธีการคือใช้เครื่องส่งสัญญาณต้นทุนต่ำ ฝังคำสั่งที่เป็นอันตรายลงในสายสัญญาณ DVB-T คำสั่งดังกล่าวจะวิ่งไปยังอุปกรณ์ IoT รวมทั้งสมาร์ททีวีในบริเวณใกล้เคียง เปิดโอกาสให้แฮกเกอร์เข้าถึงระบบการใช้งานบนอุปกรณ์นั้นได้ เมื่อเข้าถึงได้แล้วแฮกเกอร์อาจใช้วิธีโจมตีแบบ DDoS หรือใช้สอดแนมเพื่อจุดประสงค์อื่น

ทาง Oneconsult ยังพูดถึงเรื่องนี้ในงานสัมมนาของ EBU (European Broadcasting Union) ว่าสมาร์ททีวีประมาณ 90% ที่ขายในปีที่แล้ว สามารถโดนโจมตีในรูปแบบนี้ได้

No Description
ภาพประกอบจาก Samsung

ที่มา - The Hacker News

Get latest news from Blognone