Tags:
Node Thumbnail

Consumer Reports นิตยสารเพื่อผู้บริโภคในสหรัฐฯ ที่มักจะนำสินค้าต่าง ๆ มารีวิวพร้อมให้คะแนน ตอนนี้กำลังจะปรับเปลี่ยนวิธีการให้คะแนนการรีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยจะนำปัจจัยด้านความปลอดภัยและการป้องกันความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์มาเป็นเกณฑ์การให้คะแนนแล้ว

ทางนิตยสารได้กล่าวว่า ตอนนี้กำลังร่วมมือกับองค์กรนอกเพื่อทำการพัฒนาวิธีการศึกษาว่า ผลิตภัณฑ์นั้นง่ายต่อการแฮกแค่ไหน และข้อมูลของผู้ใช้จะปลอดภัยแค่ไหน โดยวิธีการศึกษาผลิตภัณฑ์แบบใหม่นี้จะเริ่มใช้ทดสอบกับผลิตภัณฑ์เพียงจำนวนน้อย ๆ ก่อน เนื่องจากเป็นส่วนที่ซับซ้อน จึงต้องใช้ความประณีตอย่างมากในการทดสอบ

Peiter Zatko ผู้กำกับ Cyber Independent Testing Lab ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งที่ช่วย Consumer Reports พัฒนามาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์กล่าวว่า การพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาเพื่อเป็นการดึงความสนใจไปยังอุตสาหกรรมที่ไม่มีการดูแลเรื่องคุณภาพการผลิตและความปลอดภัยซอฟต์แวร์อย่างจริงจัง

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 7 March 2017 - 09:44 #973770
panurat2000's picture

จึงต้องใช้ความปราณีตอย่างมากในการทดสอบ

ปราณีต => ประณีต