Tags:
Node Thumbnail

Kakao Pay Corp หน่วยธุรกิจที่ให้บริการด้านโมบายล์เพย์เมนท์ของ Kakao ได้รับเงินลงทุนเพิ่มอีก 200 ล้านเหรียญสหรัฐจาก Ant Financial ผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ของ Alibaba

นอกจากเม็ดเงินลงทุนแล้ว Ant Financial ยังมีข้อตกลงกับ Kakao Pay ด้านการให้บริการของทั้งสองแพลตฟอร์มด้วย ทำให้ผู้ให้และผู้ใช้บริการของทั้ง Alipay และ Kakao Pay สามารถใช้งานร่วมกันได้ (ใช้ Kakao Pay ไปจ่ายร้านที่รับ Alipay เป็นต้น)

นอกจากนี้โฆษกของ Kakao ยังเผยด้วยว่าบริษัทมีแผนจะแยกตัว Kakao Pay ออกมาเป็นอีกบริษัทในเดือนเมษายนนี้

ที่มา - Korea Herald

Get latest news from Blognone