Tags:
Node Thumbnail

คลื่นมหาชนผู้ล่าโปเกมอนแทบไม่ค่อยมีให้เห็นแล้ว แต่แม้ผ่านเวลามาเจ็ดเดือนหลังเปิดตัวเกม ท้องถิ่นบางแห่งก็เริ่มคิดว่าถึงเวลา ต้องออกกฎจัดการไม่ให้เกิดความวุ่นวายในสวนสาธารณะ และปัญหาขยะที่มาจากเหล่าเทรนเนอร์

เมือง Milwaukee ในสหรัฐฯ ออกกฎให้ผู้สร้างเกมแนว augmented reality (ในกรณีนี้คือ Niantic แต่รวมถึงกรณีอื่นในอนาคต) ต้องได้รับอนุญาตก่อนจะนำพื้นที่ส่วนใดของสวนสาธารณะไปเป็นส่วนหนึ่งในเกม แม้กฎฉบับนี้ถูกวิจารณ์ว่ามาช้าไป แต่ก็อาจเป็นมาตรการป้องกันความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีเกมแนวนี้เพิ่มขึ้นมา

No Description
ภาพจาก Facebook Pokenon Go

ที่มา - Kotaku

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 20 February 2017 - 14:31 #970950
panurat2000's picture

ต้องได้รับอนุญาตก่อนก่อนที่จะเอาพื้นที่สวนสาธารณะ

อนุญาตก่อนก่อน ?