Tags:
Node Thumbnail

เมื่อช่วงกลางปี Twitter ทดสอบเพิ่มปุ่ม Live ไปยังแอพ Periscope แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร ล่าสุดจึงทำฟีเจอร์ถ่ายทอดสดผ่านแอพ Twitter โดยตรงเพิ่มลงไป

ฟีเจอร์ถ่ายทอดสดตัวนี้นำการทำงานของแอพ Periscope มาใช้งานทั้งหมด ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอพ Periscope ไว้ในเครื่องเหมือนแต่ก่อน สามารถใช้งานโดยเลือกแนบไฟล์ทวีตเป็น LIVE จากนั้นแอพจะเปิดหน้าจอถ่ายทอดสดขึ้นมาให้ ซึ่งมีหน้าตาการใช้งานที่เหมือน Periscope ทุกประการ ส่วนผู้เข้าชมสามารถรับชม, แสดงความเห็นและส่งหัวใจได้ทั้งทางแอพ Twitter และ Periscope เช่นกัน

อัพเดตนี้จะเริ่มปล่อยให้ใช้งานได้ทุกคนทั้งบน Twitter for iOS และ Android เร็วๆ นี้ ส่วนทางด้านฝั่งแอพ Periscope ยังสามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ

ที่มา : Twitter Blog, VentureBeat

No Description

Get latest news from Blognone