Tags:
Node Thumbnail

กรมทหารผ่านศึก (Department of Veterans Affairs หรือ VA) และหน่วยงานสุขภาพ (Flow Health) เซ็นสัญญาร่วมกันเป็นเวลา 5 ปี เตรียมใช้ปัญญาประดิษฐ์มาเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจเลือกแผนการรักษาของบรรดาทหารผ่านศึก

รัฐบาลสหรัฐฯมีความสนใจในปัญญาประดิษฐ์มานานแล้ว เช่นเดียวกันกับวงการการแพทย์ แต่ครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองหน่วยงานจับมือกันอย่างเป็นทางการ

วัตถุประสงค์ของการร่วมมือกันครั้งนี้ คือ ทำความเข้าใจองค์ประกอบของโรค สาเหตุที่ทำให้คนอ่อนแอต่อโรคใดโรคหนึ่งเป็นพิเศษ นำไปสู่การตัดสินใจเลือกการรักษาที่แม่นยำ ในการประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์จำเป็นต้องใช้ข้อมูลมหาศาล การร่วมมือกับ VA ที่มีข้อมูลมาก (ที่ VA บันทึกไว้มีจำนวนทหารผ่านศึก 22 ล้านราย) จึงเป็นกุญแจสำคัญ

ในการทำงานร่วมกันจะมีการผสานชุดข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่ สร้างคลาวด์เก็บข้อมูลสุขภาพของทหารผ่านศึก รวมถึงสร้างกราฟความสัมพันธ์กันของชุดข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการวิจัยในอนาคต ช่วยระบุความเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรค และสามารถให้คำแนะนำการรักษาเป็นรายบุคคลได้

No Description
ภาพจาก Department of Veterans Affairs

ที่มา - Business Wire

Get latest news from Blognone

Comments

By: tk719
iPhoneBlackberrySymbianIn Love
on 1 December 2016 - 09:32 #956401

Department of Veterans Affairs ถ้าแปลเป็นภาษาไทย สถานะเทียบเท่ากับกระทรวงในไทยนะครับ ไม่ใช่กรม