Tags:
Node Thumbnail

Tesco Bank ในสหราชอาณาจักรประกาศปิดบริการจ่ายเงินออนไลน์ หลังช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีบัญชีถูกเข้าถึงอย่างน่าสงสัยถึง 40,000 บัญชี และครึ่งหนึ่งถูกโอนเงินออกไปแล้ว

ลูกค้าของ Tesco Bank มีมากถึงกว่าเจ็ดล้านบัญชี ตอนนี้ลูกค้าทั้งหมดสามารถถอนเงินที่สาขา หรือจ่ายผ่านบัตรชิปได้ รวมถึงระบบจ่ายเงินแบบตัดบัญชีก็ยังคงทำงานตามปกติ แต่ไม่สามารถจ่ายเงินซื้อสินค้าออนไลน์ได้

ตอนนี้ Tesco Bank ไม่ระบุว่าปํญหาครั้งนี้เป็นการ "แฮกระบบ" แต่ระบุว่าเป็น "อาชญากรรมออนไลน์" ขณะที่ Financial Conduct Authority (FCA) หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารของสหราชอาณาจักรระบุว่าธนาคารต้องคืนเงินที่จ่ายโดยไม่รับความยินยอมจากลูกค้าในทันที ยกเว้นว่ามีหลักฐานว่าเป็นความผิดลูกค้าหรือการสั่งจ่ายนานกว่า 13 เดือนไปแล้ว

สำหรับลูกค้าที่เงินหายไปแล้ว ทางธนาคารระบุว่าจะคืนเงินกลับให้ภายในช่วงบ่าย และบริการออนไลน์จะกลับมาทำงานภายในวันพรุ่งนี้

ที่มา - ThreatPost

Get latest news from Blognone

Comments

By: ganok_tor
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 8 November 2016 - 08:34 #952478
ganok_tor's picture

และครึ่งหนึ่งมีถูกโอนเงินออกไปแล้ว => และครึ่งหนึ่งถูกโอนเงินออกไปแล้ว

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 8 November 2016 - 09:47 #952496 Reply to:952478
panurat2000's picture

ธนาคารต้องคืนเงินที่จ่ายโดยไม่รับความยินยอมลูกค้าในทันที

ไม่รับความยินยอมลูกค้า ?