Tags:
Node Thumbnail

Google Docs หนึ่งใน G Suite เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ มอบหมายงานสำคัญให้เพื่อนร่วมงานได้ด้วยพิมพ์ชื่อคนนั้นลงไปใน Docs พร้อมแจ้งเตือนในอีเมลถึงบุคคลนั้น รวมทั้งมีการปักหมุดให้เห็นบนหัวเอกสารในหน้ารวมหากมีการมอบหมายงานหรือมีอัพเดตเพิ่มเติม

ฟีเจอร์แรกคือเมนชั่นชื่อผู้รับผิดชอบในงาน เช่นในเอกสารหนึ่งมีหลายคนที่ต้องรับรู้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ หรือเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์ชื่อลงในเอกสาร ก็จะมีหน้าต่าง Suggested action item ส่งอีเมลแจ้งเตือนถึงบุคคลนั้นโดยอัตโนมัติ

No Description

นอกจากนี้ถ้าในเอกสารใดมีการเปลี่ยนแปลงมอบหมายงานเกิดขึ้นก็จะมีหมุดแจ้งเตือนไว้บนหัวเอกสารในหน้า Docs รวม

No Description

ที่มา - blog Google

Get latest news from Blognone