Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลเปิดสอบใบรับรองของตัวเอง ชื่อว่า Google Certified Professional เบื้องต้นมีใบรับรอง 3 ใบ ได้แก่

  • Cloud Architect: สำหรับความสามารถในการออกแบบ และจัดการคลาวด์บน Google Cloud Platform
  • Data Engineer: ออกแบบระบบประมวลข้อมูล สร้างโมเดล machine learning และการควบคุมข้อมูล
  • G Suite Administrator: สำหรับการคอนฟิก และการจัดการบริการ Google G Suite

ใบรับรองที่น่าสนใจที่สุดคงเป็น Data Engineer ที่ทดสอบความรู้การจัดการข้อมูลโดยทั่วไป การสร้างโมเดลเพื่อทำความสะอาดข้อมูล, เชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน, สร้างระบบช่วยเหลือการตัดสินใจ, ไปจนถึงการออกแบบระบบให้มีความปลอดภัยทำเป็นไปตามข้อกำหนดความเป็นส่วนตัวต่างๆ

ตอนนี้โครงการยังไม่เปิดสอบ แต่คนสนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้

ที่มา - Google Cloud Platform

Get latest news from Blognone