Tags:
Node Thumbnail

วันนี้เว็บราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่ง ม.44 จัดตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ มาทำหน้าที่แทน หน่วยงานสามหน่วยงาน ได้แก่ สภาวิจัยแห่งชาติ, คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, และคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ

สภานี้ประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจำนวนมาก (22 รายการจาก 36 รายการ) รวมถึงประธานสภา/กรรมการ/ที่ประชุม ต่างๆ ขณะที่มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่ระบุสาขา 8 คน

เทียบกับสภาวิจัยแห่งชาติเดิมที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน และมีคณะกรรมการสาขาวิชา 12 สาขาวิชา

ประกาศนี้มีผลนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา อย่างไรก็ดี มาตรา 8 ของคำสั่งนี้ระบุว่านายกรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้คสช. แก้ไขได้

ที่มา - ราชกิจจานุเบกษา

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone

Comments

By: phonlawat
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 7 October 2016 - 00:11 #945106

ยุบรวมก็ดี ลดความซ้ำซ้อนของงานแต่ก็หวังว่าจะเลิกคนมาทำงานถูกนะ

ไปยุมรวมพวกตระกูล ส. ทั้งหลายด้วยก็ดี เยอะไปละ

By: -Rookies-
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 7 October 2016 - 00:51 #945112 Reply to:945106

เหมือนจะดีนะครับ แต่ผู้ทรงเหลือ 8 คนเอง จะไปสู้รบปรบมือกับทั่น รมต. ทั้งหลายได้อย่างไร?


เทคโนโลยีไม่ผิด คนใช้มันในทางที่ผิดนั่นแหละที่ผิด!?!

By: leeyiankun
Windows PhoneAndroidWindows
on 7 October 2016 - 00:12 #945107

จบนายร้อยเก่งทุกอย่างแม้แต่เรื่องที่ไม่เคยเรียนมาจริงๆ

By: devilblaze
iPhoneAndroidWindows
on 7 October 2016 - 00:12 #945108
devilblaze's picture

เหมือนจะดี แต่มันไม่ดีแน่ๆที่ให้นักการเมืองนั่งกรรมการซะเต็มห้อง เอ๊ะ!ยังไง?

By: freeriod on 7 October 2016 - 00:49 #945111
freeriod's picture

อะไรก็ ม.44

By: put4558350
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 7 October 2016 - 01:52 #945122
put4558350's picture

... นายกรัฐมนตรีต้องเสนอให้คสช. ถึงจะแก้ไขกตหมายได้แล้วนะครับ


samsung ใหญ่แค่ใหน ?
https://youtu.be/6Afpey7Eldo

By: readonly
iPhone
on 7 October 2016 - 05:28 #945125
readonly's picture

อันนี้ผมเข้าใจว่าตั้งใหม่มาเพื่อขับเคลื่อนอะไรบางอย่าง แบบเร่งด่วนแน่ๆ เลย //มโนล้วนๆ

By: secure on 7 October 2016 - 07:44 #945133

แต่ของเดิมไม่มีอันนี้ใช่มั้ยครับ

(๒๖) ประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒๗) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(๒๘) ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
(๒๙) ประธานที่ประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(๓๐) ประธานมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(๓๑) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
(๓๒) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(๓๓) ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

**รัฐมนตรีเยอะมาก ไม่แน่ใจว่าการประชุมจะเป็นยังไง แต่น่าจะได้ทุกมุมมองนะ (มโนต่อ)

By: AK
iPhoneAndroid
on 7 October 2016 - 08:11 #945137

เหมือนประชุม ครม. ย่อมๆ

By: phenocalypse
ContributorAndroidWindows
on 7 October 2016 - 09:00 #945148

คิดถึง jusci

By: TW
AndroidWindows
on 7 October 2016 - 10:06 #945170

ว๊าว!

สภาวิจัย แต่มีนักวิชาการแค่ 8 คนในคณะ

ที่เหลือ....

By: trufa
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 7 October 2016 - 10:35 #945177
trufa's picture

ของเดิมก็มีรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าเป็นแค่ที่ปรึกษา
แต่คราวนี้เป็นกรรมการเลย คงอยากให้แต่ละกระทรวงลงมาดูการวิจัยของชาติมากขึ้นมั้งครับ :P


Happiness only real when shared.

By: Susansaraly
AndroidWindows
on 7 October 2016 - 14:14 #945210

ผมว่าเขาตั้งใจให้การเมืองมามาอิทธิพลเหนือนักวิชาการผ่านการกดดันด้วยงานวิจัย

By: orbitalz
ContributorWindows PhoneAndroidUbuntu
on 10 October 2016 - 12:31 #945750

ว๊าว!

สภาวิจัย แต่มีนักวิชาการแค่ 8 คนในคณะ

ที่เหลือ....

By: panuzlife
iPhone
on 10 October 2016 - 15:46 #945831

ม.44 นี่กว่าจะเรียนจบอายุเท่าไรแล้วเนี่ย กว่าผมจะจบ ม.6 ก็ 17 18 แล้วนะ // ผิดๆ