Tags:
Node Thumbnail

วันนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ มีพระบรมราชโองการให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นหลักของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ คือการยุบกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หรือกระทรวงไอซีที) และจัดตั้งกระทรวงใหม่คือ "กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" (หรือกระทรวงดีอี)

ใจความสำคัญของ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ เป็นเรื่องของการจัดตั้งกระทรวงดีอี ยุบกระทรวงไอซีที และย้ายหน่วยงาน ตลอดจนถึงความรับผิดชอบ งบประมาณ และกำลังคนของกระทรวงไอซีทีเดิม ขึ้นตรงกับกระทรวงใหม่ นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบางส่วน เช่น ให้สํานักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) แต่เดิมที่ขึ้นกับสำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที ไปขึ้นตรงกับสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อันเป็นหน่วยงานใหม่ของกระทรวงดีอีด้วย

ที่มา - ราชกิจจานุเบกษา

Get latest news from Blognone

Comments

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 15 September 2016 - 18:25 #940483
itpcc's picture

กระทรวงนี้ตัวย่ออังกฤษใช้อะไรครับ (nano) DES(u)?
//เพิ่งเห็นในโพสต์ เป็น DE สินะครับ


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: AmidoriA
UbuntuWindows
on 15 September 2016 - 18:38 #940487 Reply to:940483
AmidoriA's picture

de = กำ

By: nrad6949
WriterAndroidBlackberryWindows
on 15 September 2016 - 18:55 #940489 Reply to:940483
nrad6949's picture

ตอนนี้เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการไปพลายก่อนว่า DE ครับ (อ้างอิง) ส่วนทางการเป็นอย่างไร คงต้องให้ทางกระทรวงกำหนดมาอีกทีหนึ่ง


I'm ordinary man; who desires nothing more than just an ordinary chance to live exactly what he likes and do precisely what he wants.

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 15 September 2016 - 19:03 #940491 Reply to:940489
itpcc's picture

ขอบคุณครับ ถึงว่าผมหาในราชกิจจาฯ แล้วไม่เจอ
แต่ดูแล้วเหมือนจะไม่สนใจงานด้านสังคม (S) เท่าไหร่นะครับ เน้นด้าน E เลย - -)?


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: nrad6949
WriterAndroidBlackberryWindows
on 15 September 2016 - 22:55 #940532 Reply to:940491
nrad6949's picture

ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด (ถ้าเข้าใจผิดรบกวนช่วยบอกด้วยนะครับ) เรื่องพวกนี้ (เช่น ชื่อย่อ/ชื่อภาษาอังกฤษ) เป็นปกิณณกะในเชิงบริหารครับ มักไม่ถูกเขียนลงกฎหมายแม่บทหรือฉบับหลักครับ อาจจะไปปรากฎตัวอยู่ในกฎหมายย่อยอื่นๆ เช่น กฎกระทรวง อะไรทำนองนี้


I'm ordinary man; who desires nothing more than just an ordinary chance to live exactly what he likes and do precisely what he wants.

By: itpcc
ContributoriPhoneRed HatUbuntu
on 16 September 2016 - 00:14 #940554 Reply to:940532
itpcc's picture

ครับ ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกัน
//มีคนตั้งประเด็นว่าชื่อกระทรวงผิดหลักไวยกรณ์ด้วยครับ


บล็อกส่วนตัวที่อัพเดตตามอารมณ์และความขยัน :P

By: saknarak
Android
on 15 September 2016 - 23:34 #940541 Reply to:940483
saknarak's picture

ส่วนใหญ่กระทรวงจะขึ้นต้นด้วย MO (Ministry Of)
อาจจะกลายเป็น MODE ก็ได้

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 16 September 2016 - 00:06 #940552 Reply to:940541

ทนกำ #ทนไม่ไหวก็แบ


iPAtS

By: mkcd_toy
AndroidRed HatUbuntu
on 15 September 2016 - 18:22 #940484
mkcd_toy's picture

กำ

By: ploy1375 on 15 September 2016 - 18:53 #940488
ploy1375's picture

กำ

By: HME
iPhoneAndroid
on 15 September 2016 - 19:57 #940497
HME's picture

กำ.. มุนา วัตตะตีโลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตาม ...กำ

By: RyoDaii
Windows PhoneAndroidWindows
on 15 September 2016 - 20:03 #940498

เปลี่ยนชื่อกระทรวงเฉยๆ กำ

By: kimminwoo
AndroidRed HatUbuntuWindows
on 15 September 2016 - 20:27 #940501

MODE

By: Lightwave
iPhoneAndroidWindows
on 15 September 2016 - 21:03 #940504

กำ...

By: KuroNeko_Hiki
AndroidUbuntuWindows
on 15 September 2016 - 21:14 #940509
KuroNeko_Hiki's picture

เปลี่ยนชื่อกระทรวงจะได้ยกป้ายใหม่ ทำป้ายใหม่ เรียกงบ... กำ...

By: mbdsc28
Android
on 15 September 2016 - 21:41 #940512
mbdsc28's picture

กำ =x="
จับใส่ตะกล้าล้างน้ำ

By: dangsystem
iPhoneAndroidBlackberryWindows
on 15 September 2016 - 22:20 #940525
dangsystem's picture

อย่างนี้ก็ได้เหรอ

By: Hoo
AndroidWindows
on 15 September 2016 - 23:37 #940543

ดูจากชื่อ รู้สึกมีแนวโน้มต้องร่วมมือ(หรือชน?)กับกระทรวงอื่น
-เศรษฐกิจ ชนกับ กระทรวงการคลัง
-สังคม ชนกับ กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงทรัพยากรมนุษย์

By: JPorsh
iPhoneWindowsIn Love
on 16 September 2016 - 09:27 #940611
JPorsh's picture

กำ

By: thanyadol
iPhone
on 16 September 2016 - 09:38 #940613

กระทรวงนี้ตั้งสมัยนายกทักษิณ ไม่แปลกที่จะโดนยุบเปลี่ยนชื่อ คสช เขามาแนวนี้แหละ

เน้นทำอะไรไหม่ๆ ให้ได้ว่าตัวเองเป้นผู้ริเริ่ม ไม่ว่าเรื่องนั้นจะเห้แค่ไหน

By: rattananen
AndroidWindows
on 16 September 2016 - 09:43 #940615

จะเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงอะไรก็ตามใจ ขอให้มี หน้าที่/ผลงาน ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมก็พอ

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 16 September 2016 - 09:44 #940616

น่าจะตั้งชื่อให้มันยาวกว่านี้ เผื่อจะได้ย่อเป็น de_dust ไปเลย

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 16 September 2016 - 11:13 #940647
mr_tawan's picture

กระทรวงเยอรมัน


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: zipper
ContributorAndroid
on 16 September 2016 - 11:24 #940652

ทางราชการก็ยังใช้คำว่าดิจิทัล แสดงว่าคำนี้ไม่มีคำไทยสินะ

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 16 September 2016 - 13:45 #940698 Reply to:940652
mr_tawan's picture

เชิงตัวเลข ?


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: pote2639
ContributoriPhoneWindows PhoneWindows
on 16 September 2016 - 15:47 #940750

กำ


I am Death incarnate!

By: collection
iPhoneWindows PhoneWindows
on 16 September 2016 - 16:17 #940761

กำ

By: cill
Android
on 16 September 2016 - 19:23 #940798
cill's picture

กำ

By: tomyum
ContributorAndroidWindows
on 20 September 2016 - 08:37 #941541
tomyum's picture

สงสัยจะเน้นสอดส่องสังคมออนไลน์