Tags:
Node Thumbnail

การซื้อกิจการ McAfee ของอินเทลตั้งแต่ปี 2010 อาจไม่ใช่การซื้อกิจการที่ประสบความสำเร็จมากนัก จนเมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวลือว่าอินเทลสนใจขาย McAfee ออกไป

วันนี้ข่าวเป็นทางการมาแล้ว โดยอินเทลขายหุ้น 51% ของหน่วยธุรกิจ Intel Security ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ TPG ด้วยมูลค่า 3.1 พันล้านดอลลาร์ (อินเทลยังถือหุ้น 49%) บริษัทใหม่จะกลับมาใช้ชื่อว่า McAfee ดังเดิม และมีสถานะเป็นบริษัทอิสระที่ไม่ขึ้นกับอินเทลแล้ว ซีอีโอของบริษัทใหม่คือ Chris Young ซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าหน่วยธุรกิจ Intel Security อยู่แล้ว

สาเหตุหนึ่งที่อินเทลขาย McAfee ออกไปเป็นเพราะหน่วยธุรกิจนี้มีหนี้ค้างอยู่ 2 พันล้านดอลลาร์ (TPG จะเข้ามาแบกรับหนี้แทนในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่) เมื่อบวกกับมูลค่าบริษัทตามราคาหุ้นที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์ ทำให้การซื้อขายครั้งนี้มีมูลค่ารวม 4.2 พันล้านดอลลาร์

ที่มา - Intel

No Description

Get latest news from Blognone