Tags:
Node Thumbnail

เป็นอีกหนึ่งประเด็นกรณีศึกษาการระดมทุนสำหรับสตาร์ทอัพหน้าใหม่ เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แถลงข่าวกล่าวโทษ บริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจของทั้งสองบริษัท ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) จากการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ บนโซเชียลมีเดียโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. ชี้ว่าทั้ง 2 บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 33 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จากการชักชวนประชาชนมาร่วมหุ้นกับบริษัท ผ่านโซเชียลมีเดียและอ้างผลตอบแทน ซึ่งผู้ที่เสนอขายหลักทรัพย์และชักชวนให้ลงทุน จะต้องได้รับอนุญาตจากทาง ก.ล.ต. ซึ่งสามารถตรวจสอบผู้ที่ได้รับอนุญาตได้จากเว็บไซต์ ก.ล.ต. พร้อมเตือนประชาชนให้ระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ลงทุนด้วยผลตอบแทนที่สูง

ที่มา - ก.ล.ต., สำนักข่าวอิสรา

ก.ล.ต. กล่าวโทษ บริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป จำกัด และบริษัท เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งกรรมการผู้มีอำนาจของทั้งสองบริษัท ได้แก่ นางสาวอรปภัตร จันทรสาขา และนางสาวกันยกร ศุภการค้าเจริญ ตามลำดับ ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก. ปอศ.) กรณีเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต

ก.ล.ต. ได้รับแจ้งเบาะแสว่า มีบุคคลที่ชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า กรณีแรก บริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป จำกัด โดยนางสาวอรปภัตร จันทรสาขา กรรมการผู้มีอำนาจ ได้ชักชวนประชาชนให้ร่วมหุ้นผ่านโซเชียลมีเดีย โดยกำหนดวงเงินขั้นต่ำสำหรับการเข้าร่วมหุ้นที่ 100,000 บาท และอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปี ในระยะเวลา 12 เดือน

สำหรับกรณี บริษัท เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยนางสาวกันยกร ศุภการค้าเจริญ กรรมการผู้มีอำนาจ ได้ชักชวนประชาชนให้ร่วมหุ้นผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีวงเงินขั้นต่ำสำหรับการเข้าร่วมหุ้นที่ 100,000 บาท และอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนร้อยละ 5 ในระยะเวลา 6 เดือน โดยทั้งสองบริษัทดังกล่าวสัญญาว่าจะทยอยคืนเงินร่วมหุ้นพร้อมผลตอบแทนทุก ๆ 30 วัน จนกว่าจะครบกำหนดสัญญา

การดำเนินการของบริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ต่อประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดข้างต้น รวม 4 ราย ได้แก่ 1) บริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป จำกัด 2) นางสาวอรปภัตร จันทรสาขา ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ม่านฟ้า กรุ๊ป จำกัด 3) บริษัท เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ 4) นางสาวกันยกร ศุภการค้าเจริญ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของ บริษัท เลเดอเรอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้แจ้งผลการดำเนินการข้างต้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ก.ล.ต. ขอเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังหากถูกชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างว่าสามารถให้ผลตอบแทนในระดับที่สูง และควรตรวจสอบว่าผู้ที่ชักชวนเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งผู้ที่ระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน และผู้ที่ชักชวนให้ลงทุนในหลักทรัพย์จะต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ที่ www.sec.or.th หรือแจ้งเบาะแสโทร 1207 นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์จะพึงจ่ายได้ อาจเป็นการจ่ายจากเงินที่ได้จากผู้ร่วมหุ้นรายใหม่ ซึ่งการกระทำลักษณะนี้ไม่สามารถให้ผลตอบแทนดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว และยังอาจเข้าข่ายเป็นความผิดกฎหมายทางการเงินฉบับอื่นอีกด้วย

Get latest news from Blognone

Comments

By: icez
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 6 September 2016 - 22:05 #937925

อนุญาติ

สระอิเกินมาจุดนึงครับ

By: gotobanana
iPhoneAndroidBlackberrySymbian
on 6 September 2016 - 22:11 #937927
gotobanana's picture

เห็นปันผลโหดอยู่ความรู้สึกเหมือนshareยังไงไม่รู้

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 6 September 2016 - 22:19 #937929

ศก.ดีขนาดนี้ปันผล 15% (what?)

อีกอย่างคือไม่เข้าใจกฎหมายประกอบธุรกิจกันเล๊ย = =

By: StatusQuo
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 6 September 2016 - 22:19 #937930

...พร้อมกรรมการผู้มีอำนาจของทั้งสองบริษัท ต่อกองบังคับการ?

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 7 September 2016 - 04:20 #937960 Reply to:937930

แถลงข่าวกล่าวโทษ ....


iPAtS

By: sakuraba
Windows PhoneWindows
on 6 September 2016 - 22:52 #937937
sakuraba's picture

เก๋ เลเดอเรอร์

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 7 September 2016 - 16:58 #938075 Reply to:937937
Perl's picture

ชื่อนี้ไว้ส่องรูปอย่างเดียว

By: junex on 6 September 2016 - 23:19 #937941

ซื้อหวยทำไมไม่ถูกเนี่ย ไฮโซม่านฟ้า
กะแล้วว่าที่ทำตัวเป็นกระแสหวังฟันเงินจากแม่งเม่า