Tags:
Node Thumbnail

ช่วงหลังเราเห็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และเทคโนโลยีหันมาจับมือกันไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง เพื่อพัฒนารถยนต์ไร้คนขับอยู่เนืองๆ เช่นเดียวกับกรณีล่าสุดอย่าง Delphi ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่พัฒนารถไร้คนขับของตัวเองไปแล้ว ได้จับมือกับ Mobileye บริษัทด้านเทคโนโลยีบนรถยนต์สัญชาติอิสราเอล พัฒนารถไร้คนขับร่วมกันและตั้งเป้าออกสู่ถนนจริงในปี 2019

ทั้งสองบริษัทตั้งเป้าพัฒนารถไร้คนขับในระดับ 4 จากระดับ 5 ให้ได้ (ขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยสมบูรณ์ ยกเว้นในสภาพอากาศเลวร้าย ขณะที่ระดับ 5 คือขับเคลื่อนได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้าย) ซึ่งคาดว่า Delphi จะนำเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์และโซลูชันด้านกล้องและระบบไร้คนขับมาเสริมกับระบบที่ตนพัฒนาอยู่

โดยก่อนหน้านี้ Mobileye ได้จับมือกับ BMW และ Intel ในการพัฒนารถไร้คนขับไปแล้วด้วย ขณะที่ Delphi เดิมตั้งเป้าจะพัฒนารถไร้คนขับให้ได้ภายในปี 2022

ที่มา - Business Insider

Get latest news from Blognone