Tags:
Node Thumbnail

Didi Chuxing ที่ตอนนี้กลายเป็นยักษ์ใหญ่แต่เพียงผู้เดียวในจีน ประกาศเพิ่มความสามารถในการเรียกและจองรถสำหรับผู้อื่นเพิ่มเข้ามา โดยไม่จำเป็นต้องมีแอพของตัวเอง

กระบวนการจองจะไม่ต่างจากการจองให้ตัวเอง เพียงแต่นอกจากสถานที่แล้ว ผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลของผู้โดยสารที่ต้องการจองด้วย ขณะที่ผู้เรียกก็จะเห็นรายละเอียดของการเดินทางทั้งคนขับ ทะเบียนรถ ตำแหน่งรถและเวลาประมาณถึงที่หมาย เสมือนเรียกรถเอง ซึ่งผู้โดยสารสามารถจ่ายเป็นเงินสด หรือจะให้ทาง Didi เก็บค่าโดยสารจากบัตรเครดิตของผู้ที่เรียกให้ก็ได้ และฟีเจอร์จองให้ผู้อื่นนี้ สามารถจองรถล่วงหน้าได้เช่นเดียวกับจองให้ตัวเองด้วย

ที่มา - Tech in Asia

Get latest news from Blognone