Tags:
Node Thumbnail

หมายเหตุ: ข่าวนี้เกี่ยวเนื่องมาจากข่าว FCC เตรียมออกกฎใหม่ ล็อกคลื่น Wi-Fi ในเราท์เตอร์ อาจกระทบการลงเฟิร์มแวร์โอเพนซอร์ส และ FCC ปรับแนวทางการล็อกคลื่นความถี่ให้ลงเฟิร์มแวร์โอเพนซอร์สได้ แต่ห้ามปรับความแรงและช่องสัญญาณ

จากกฎใหม่เรื่องความแรงของสัญญาณ FCC พบว่าเราเตอร์ยี่ห้อ TP-Link ละเมิดกฎข้อนี้ โดยตัวเฟิร์มแวร์ของ TP-Link รุ่นที่ขายในสหรัฐมีความแรงสัญญาณตามที่กำหนด แต่ TP-Link กลับเปิดให้ผู้ใช้เปลี่ยนค่า country code ได้เอง ส่งผลให้อาจเกิดปัญหาความแรงของสัญญาณเกินกว่าที่ FCC กำหนดได้

หลังจาก FCC แจ้งเตือนปัญหานี้ TP-Link ก็หยุดขายเราเตอร์รุ่นดังกล่าวทันที และออกเฟิร์มแวร์มาแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ตาม TP-Link ยังต้องจ่ายค่าปรับให้กับ FCC อีก 200,000 ดอลลาร์ด้วย

ในเงื่อนไขการยอมความของ TP-Link กับ FCC มีข้อหนึ่งระบุว่า TP-Link จะยอมให้ชุมชนโอเพนซอร์สพัฒนาเฟิร์มแวร์เพื่อติดตั้งในเราเตอร์ของ TP-Link ด้วย ถือเป็นเงื่อนไขพ่วงที่ช่วยเปิดกว้างให้เฟิร์มแวร์โอเพนซอร์สใช้กับเราเตอร์ TP-Link ได้ดีขึ้น (สรุปคือประเด็นเรื่องความแรงสัญญาณไม่เกี่ยวกับโอเพนซอร์ส แต่ FCC เอามาพ่วงให้ TP-Link ยอมรับเฟิร์มแวร์โอเพนซอร์ส)

No Description

ก่อนหน้านี้ Linksys ก็เคยเจอปัญหาคล้ายๆ กัน และหาโซลูชันที่ลงตัวทั้งการรองรับเฟิร์มแวร์โอเพนซอร์ส แต่ก็ยังควบคุมความแรงของสัญญาณตามที่ FCC กำหนด

ที่มา - Ars Technica

Get latest news from Blognone