Tags:
Node Thumbnail

เมื่อปลายปีที่แล้ว Citrix ประกาศแยกธุรกิจซอฟต์แวร์เพื่อการประชุมทางไกล GoTo ออกเป็นบริษัทใหม่ แต่ล่าสุดแผนเปลี่ยนแล้ว เพราะ GoTo จะไปควบรวมกับบริการควบคุมพีซีระยะไกล LogMeIn แทน

ซอฟต์แวร์ของ GoTo ประกอบด้วยซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับองค์กรขนาดเล็ก-กลางหลายตัว เช่น GoToAssist, GoToMeeting, GoToMyPC, GoToTraining, GoToWebinar ส่วนฝั่งของ LogMeIn นอกจากซอฟต์แวร์หลักที่ใช้ควบคุมพีซีจากระยะไกล ยังมี Join.me, LastPass (ซื้อมาปี 2015), LogMeIn Rescue, BoldChat เป็นต้น

บริษัทใหม่ที่ควบรวมกันจะมี Bill Wagner ซีอีโอของ LogMeIn เป็นซีอีโอ และคาดว่าจะมีรายได้ต่อปีเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ มูลค่าการควบกิจการครั้งนี้ 1.8 พันล้านดอลลาร์ ใช้วิธีแลกเป็นหุ้นทั้งหมด การควบกิจการน่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสแรกของปี 2017

ที่มา - Citrix, LogMeIn

No Description

No Description

Get latest news from Blognone