Tags:
Node Thumbnail

Glassdoor เว็บไซต์ที่ให้พนักงานองค์กรต่างๆ มาแลกเปลี่ยนข้อมูลของขององค์กรตัวเอง ได้เผลอเปิดเผยรายชื่อบัญชีอีเมลของสมาชิก จากการส่งแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการให้บริการไปยังผู้ใช้ โดยไม่มีการปิดบังบัญชีของสมาชิกคนอื่น ทั้งๆ ที่เป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังเรื่องการปิดบังตัวตน

ทาง Glassdoor ได้ส่งอีเมลหาสมาชิกทั้งหมด 1,000 ต่อครั้ง ทำให้ผู้ที่ได้รับอีเมลได้เห็นบัญชีของอีกกว่า 999 คนที่เหลือ ด้านโฆษกของบริษัทออกมาขอโทษในความผิดพลาด พร้อมเผยว่ามีบัญชีเพียง 2% หรือราว 6 แสนบัญชีจากสมาชิกที่ใช้งานเป็นประจำกว่า 30 ล้านคนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบนี้ โดยบริษัทได้ส่งอีเมลขอโทษไปยังผู้ใช้เรียบร้อยแล้ว

ที่มา - SiliconBeat

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 25 July 2016 - 10:36 #927967
panurat2000's picture

มาแลกเปลี่ยนข้อมูลของขององค์กรตัวเอง

ข้อมูลของของ ?

By: illuminator
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 26 July 2016 - 07:44 #928087 Reply to:927967
illuminator's picture

นินทา​รึเปล่า​ 555


The softest water wears down the hardest rock.