Tags:
Node Thumbnail

บริการ Google Cloud Platform เปิดบริการใหม่เพิ่มเติมอีกสองบริการ คือการวิเคราะห์ข้อความ และการแปลงเสียงเป็นข้อความ พร้อมกับเปิดศูนย์ข้อฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ให้ผู้ใช้ทั่วไปบริการเมืองทางฝั่งตะวันตก เช่น ซานฟรานซิสโก

Google Cloud Natural Language API: วิเคราะห์ข้อความจากสามภาษา ได้แก่ อังกฤษ, สเปน, และญี่ปุ่น สามารถค้นหาคำสำคัญของประโยค เช่น ชื่อคน, สถานที่ วิเคราะห์อารมณ์ของประโยคว่าดีหรือร้าย และวิเคราะห์โครงสร้างประโยค ราคา 0.2-1.0 ดอลลาร์ต่อข้อความ 1,000 ตัวอักษร ยกเว้น 5,000 ตัวอักษรแรกฟรี

Cloud Speech API: แปลงเสียงเป็นข้อความ โดยใช้เทคโนโลยีเดียวกับ Google Now รองรับภาษาถึง 80 ภาษา แต่ยังไม่แจ้งรายการภาษาว่ารองรับอะไรบ้าง คิดค่าบริการ 1.44 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง ฟรี 1 ชั่วโมงแรก

ที่มา - Google Cloud Platform

alt="upic.me"

Get latest news from Blognone