Tags:
Node Thumbnail

มาตามสัญญา Mozilla เปิดให้ดาวน์โหลด Servo เอนจินตัวใหม่ที่จะมาแทน Gecko แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Servo รุ่น nightly ได้แล้ว เบื้องต้นมีเฉพาะเวอร์ชันบนแมคและลินุกซ์ ส่วนเวอร์ชันวินโดวส์และแอนดรอยด์จะตามมาในอนาคต

ตอนนี้ Servo ยังเป็นหน้าต่างเบราว์เซอร์เปล่าๆ ที่ไม่มีฟีเจอร์อื่นใดแบบที่ Firefox มี และออกแบบมาเพื่อใช้ทดสอบการเรนเดอร์เว็บเพจเท่านั้น (Mozilla เตือนว่าอย่าเพิ่งเอาไปใช้ล็อกอินบัญชีธนาคารออนไลน์ด้วย)

Servo ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี 2013 โดยใช้ภาษา Rust และแนวคิดใหม่ๆ เช่น การประมวลผลแบบขนาน เพื่อให้การเรนเดอร์เว็บเพจมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา - Servo, The Register

หน้าตาของ Servo ในปัจจุบัน ยังเปล่าเปลือยมาก

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: Fzo
ContributorAndroid
on 4 July 2016 - 21:47 #923736
Fzo's picture

รอจนลืม รอจนเลิกรอ 555


WE ARE THE 99%

By: LagSeeN
ContributorWindows PhoneWindows
on 5 July 2016 - 08:27 #923779 Reply to:923736
LagSeeN's picture

ใช่ๆ ลืมเลย เดียวต้องลองละ