Tags:
Node Thumbnail

Google สามารถจับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ได้ อีกทั้งยังเปิดให้ผู้ใช้เข้าไปดูได้ว่า Google มีบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้อย่างไร เข้าเว็บไซต์ใดบ้างผ่าน Google My Activity ฟังดูเหมือนกดดู History ใน Chrome แต่ใน My Activity จะจัดเรียงตามลำดับไทม์ไลน์เป็นระเบียบและดูง่ายกว่า ที่สำคัญ Google My Activity มาพร้อมกับตัวจัดการโฆษณา ที่ผู้ใช้สามารถจัดการโฆษณาให้เหมาะกับสิ่งที่ตัวเองสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อคลิกเข้าไปจะเจอหัวข้อมากมาย ที่ Google เสนอมาให้โดยเรียนรู้จากความสนใจจากผู้ใช้ หัวข้อไหนที่สนใจก็ให้มันคงอยู่ ส่วนหัวข้อไหนที่ไม่สนใจให้มาร์คเอาเครื่องหมายถูกออกไป ผู้ใช้ยังสามารถเลือกได้ว่า จะให้แสดงโฆษณาโดยอิงกับข้อมูลที่เก็บและความสนใจของผู้ใช้ ทั้งบนแพลตฟอร์ม Google และ 3rd-party นั่นหมายความว่า โฆษณา วิดีโอต่างๆ ที่ปรากฎจะมาจากความสนใจของผู้ใช้อย่างแท้จริง

สามารถเลือกไม่ใช้ฟีเจอร์นี้เลยก็ได้ แต่โฆษณาที่ปรากฏไม่ลดน้อยลง และจะไม่ relate กับผู้ใช้

No Description

ที่มา - The Guardian

Get latest news from Blognone