Tags:
Node Thumbnail

Bluetooth Special Interest Group (Bluetooth SIG) องค์กรกำหนดมาตรฐานของ Bluetooth ประกาศเปิดตัวมาตรฐาน Bluetooth 5 อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) ซึ่งตรงกับรายงานข่าวก่อนหน้านี้

แถลงการณ์ระบุว่า Bluetooth 5 จะเพิ่มรัศมีทำการมากขึ้นถึง 4 เท่า ทำให้ใช้งานได้ไกลขึ้น (ไม่ระบุว่าเทียบกับมาตรฐาน Bluetooth รุ่นไหน) รวมไปถึงเพิ่มความเร็วมากขึ้นในขณะที่ยังคงใช้พลังงานต่ำ ทำให้เหมาะกับอุปกรณ์ในสาย Internet of Things ส่วนถ้าเป็นแบบ broadcast (กระจายข้อมูลอย่างเดียว) จะสามารถเพิ่มความสามารถ (capacity) ในการกระจายข้อมูลเพิ่มถึง 800%

Bluetooth SIG ระบุว่าอุปกรณ์ที่เริ่มใช้มาตรฐาน Bluetooth 5 จะออกสู่ตลาด ภายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ (late 2016) ไปจนถึงต้นปีหน้า (early 2017) ครับ

ที่มา - Bluetooth SIG

Get latest news from Blognone