Tags:
Node Thumbnail

จีนประกาศแผนการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับเอ็กซะฟลอป (10^18 FLOPS) โดยจะใช้เชื่อว่า Tienhe-3 ภายในปี 2020 ซึ่งเร็วกว่าแผนของสหรัฐที่ตั้งใจจะสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับนี้ในปี 2023

อย่างไรก็ตาม Steve Conway ผู้เชี่ยวชาญจาก IDC ระบุถึงแม้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน การสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับเอ็กซะฟลอปอาจได้ แต่อุปสรรคยังคงเป็นเรื่องของพลังงานที่อาจต้องใช้ถึง 20-30 เมกะวัตต์ รวมไปถึงความสามารถของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในการใช้งานจริง ที่ต้องประมวลผลระดับเอ็กซะฟลอปอย่างต่อเนื่อง ที่น่าจะทำได้จริงในช่วงปี 2022-2024 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐตั้งไว้มากกว่า

ที่มา - ComputerWorld

Get latest news from Blognone

Comments

By: zyzzyva
Blackberry
on 17 June 2016 - 12:46 #920067

Optalysys ตั้งไว้ที่ 17 exaflops ภายในปี 2020

By: Polwath
ContributoriPhoneWindows PhoneAndroid
on 17 June 2016 - 12:57 #920069
Polwath's picture

คงไม่พ้นใช้ในงานราชการ, ทำ Great Firewall (อาจเป็นเหมือนเกาหลีเหนือได้ในอนาคต), Censorship, งานสำรวจอวกาศ, ใช้งานในบริษัทจีน (Lenovo, Foxconn ฯลฯ), ทำ Cloud Storage ใช้เองในประเทศ, งานวิจัยฯ และงานทางการทหาร


Get ready to work from now on.

By: psemanssc
Blackberry
on 18 June 2016 - 15:56 #920283 Reply to:920069

Foxconn ของไต้หวันครับแค่มีโรงงานใหญ่มากในจีน

By: Kittichok
Contributor
on 17 June 2016 - 14:05 #920078
By: Jessy
Red HatUbuntuWindows
on 17 June 2016 - 23:25 #920169

ซื้อ License AMD ไปเพื่อใช้ในการออกแบบ CPU ตัวเองก็จะลดปัญหาการห้ามนำเข้า CPU จาก Intel ได้สินะ ส่วนการผลิตก็ไปผลิตในจีน ไม่น่ามีปัญหาอะไร